Курсове за квалификация, семинари, конференции, симпозиуми и др., организирани от АгроБиоИнститут

1985 – 2008

 

Координационно съвещание по програма IV-3 “Изследване на еукариотния геном чрез соматична хибридизация и трансфер на гени”, 26 – 29 май 1985, София

Практически курс по “ELISA” техника, 17 – 18 октомври 1985, София

Първа Национална Конференция по тъканни култури, 19 – 20 ноември 1985, София

Курс по цитология на растенията, 1985, София

ІVти Симпозиум на социалистическите страни по биотехнология, 26 – 30 май 1986, “Дружба”, Варна

Практически курс по “ELISA” техника, 10 – 12 юни 1986, Пловдив

Теоретически курс “Молекулярна генетика на растенията”, 24 – 25 юни 1986, Костинброд

Двустранен Семинар България – САЩ, 16 – 17 октомври 1986, София

Практически курс по цитология на клетъчните и тъканните култури, 25– 26 октомври 1986, София

Международен Семинар “Приложение на биотехнологичните методи в селското стопанство, 23 – 27 април 1987, София

Теоритичен и практически ИКРО курс, 05 – 16 юни 1988, София

Іви Международен Консултативен Съвет (МКС) на Централна Лаборатория по Генетично Инженерство (ЦЛГИ), 17 – 18 юни 1988, Троян

Двустранен Семинар България - Великобритания по биотехнология, 29 – 30 ноември 1988, София

Симпозиум и ІІІто Работно съвещание по Програма 5.1.1.4 “Теоритични и практически аспекти за получаване на трансгенни растения, устойчиви на патогени”, 02 – 09 април 1989, Благоевград

Съвещание “Вирус на шарката по сливата – състояние и перестпективи”, 25 – 27 април 1989, Пловдив

ІVти Международен Семинар “Генетично инженерство и растителна селекция”, 05 – 09 юни 1989, “Дружба”, Варна

Симпозиум “Болести, причинени от вируси в картофи. Методи за диагностика”, 15 – 18 май 1990, Пловдив

Двустранен Симпозиум България – Холандия, 12 – 18 февруари 1990, София

ІІри Международен Консултативен Съвет (МКС) на Институт по Генетично Инженерство (ИГИ), 04 – 08 юни 1990, “Албена”, Добрич

Двустранен Симпозиум България – САЩ, 07 – 12 май 1990, Боровец

EC TEMPUS Семинар (Project No 2216-92/2) “Растително генетично инженерство. Нови генно-инженерни подходи” и Практически курс, 01 – 14 ноември 1992, Пловдив & Костинброд

ЕС Българо- Белгийски Семинар “Белгийският и българският опит в съвременното земеделие и биотехнология – микроклонално размножаване, генплазма и внедряване”, 17 – 21 ноември 1992, Пловдив

ІІІти Международен Консултативен Съвет (МКС) на Института по Генетично Инженерство (ИГИ), 15 – 19 ноември 1993, Лесидрен

EC TEMPUS Семинар (Project No 2216-92/2) “Растително генетично инженерство. Нови генно-инженерни подходи и Практически курс, 16 – 24 май 1994, Пловдив & Костинброд

Международна Конференция по Растителна Вирусология, 19 – 23 септември 1994, Априлци, Троян

ІVти Международен Консултативен Съвет (МКС) на Института по Генетично Инженерство (ИГИ). 10 г. Растителни Биотехнологии в България, 08 – 09 октомври 1995, София

Іви Балкански Семинар “Подобряване на растенията чрез биотехнологии, вкл. генетично инженерство, 03 – 05 юли 1995, „Св. Константин”, Варна

I.C.G.E.B. Практически курс “Трансфер на гени за подобряване на културните растения”, 10 – 20 октомври 1995, Костинброд

Vти Международен Консултативен Съвет (МКС)на Института по Генетично Инженерство (ИГИ), 04 – 07 октомври 1997, Лесидрен

Семинар “Дискусия върху устойчивостта към хербициди и създаване на устойчиви растения чрез генно-инженерни методи”, 1997, Костинброд

100 г. от рождението на акад. Д. Костов (с международно участие: проф. Д. Флавел (Великобритания), акад. А. Жученко (Русия), акад. А. Созинов (Украйна) и акад. К. Цуневаки (Япония) 03 – 08 юни 1997, София

Българо – Сръбска Конференция по селекция за устойчивост към засушаване с участието на проф. С. Куори (Великобритания), 15 – 17 септември 1997, Албена, Добрич

Българо – Турски Семинар “Генетичното инженерство за подобряване на растенията” с участието на проф. Г. Адам (Германия), 27 – 30 април 1998, Лесидрен

Българо – Руски Семинар “Приложение на биотехнологията в селекцията на растенията”, 05 – 11 май 1998, Костинброд

Българо – Румънски Семинар “Приложение на биотехнологията в селекцията на растенията”, 1998, Костинброд

Международен Семинар “Молекулярна биология и устойчивост на културните растения към засушаване”, 12 – 15 септември 1998, „Св. Константин”, Варна

Международен Семинар по проблемите на биобезопасността в генетически модифицирани растения, 06 – 11 февруари 1999, Лесидрен

ЕС Семинар “Растителна биотехнология при житни култури” (участници от: България, Великобритания, Италия, Турция, Украйна), 10 – 14 април 1999, София

I.C.G.E.B. Международен Консорциум по Растителна биотехнология и геномика (Участници от България, Индия, Венецуела, Мексико и САЩ), 17 – 19 май 2000, София

Международна конференция по розата. Българската Розова долина. (Участници от: България, Турция, Франция, Холандия и Япония) 28 май – 01 юни 2000, Казанлък

Българо-Руски-Югославски семинар “Растителните биотехнологии за подобряване на растенията”, 25 – 29 септември 2000, София

Международна Конференция “Растителната биотехнология на прага на новото хилядолетие” (Участници от Белгия, България, Великобритания, Германия, Израел, САЩ, Франция, Югославия), 16 – 18 октомври 2000, Костинброд

VІти Международен Консултативен Съвет (МКС) на ИГИ (Участници от Белгия, България, Великобритания, Германия, Израел, САЩ, Франция, Холандия, Югославия), 19 – 21 октомври 2000, София

България – Фландрия. Семинар “Методи за определяне на качеството на фуражите при устойчиво земеделие”, Проект: 594/98-06-11/28, Коопериране на Фландрия със страните от Централна и Източна Европа, 23 октомври 2000, София

България – Фландрия. Семинар “Цветята в България” Проект: 683/99-09-20/28, Коопериране на Фландрия със страните от Централна и Източна Европа, 24 октомври 2000, София

ICRO-UNESCO Курс за обучение “Трансфер на гени в растенията – Клетъчни и молекулярни аспекти” (Студенти от: Бразилия, Зимбабве, Индия, Югославия Южна Африка, Ямайка и др.), 7 – 19 мaй 2001, Костинброд

Турско – Български Семинар по растителна биотехнология, 27-30 Maй 2001, TUBITAK, Мармара Изследователски Център, Гебже, Турция

ІІри Световен Семинар (Генерална консултация) на ФАО Европейска Изследователска мрежа по лена и влакнодайните растения, 3 – 6 юни 2001, Боровец

Курс за обучение “Изисквания за освобождаване на ГМО в околната среда”, 28 юни – 1 юли 2001, Лесидрен

Българо – Украински Семинар по растителна биотехнология, 24 – 28 септември 2001, Лесидрен

Българо – Холандски Семинар “Молекулярните маркери при селекцията на растенията”, 16 – 20 ноември 2002, Лесидрен

Семинар на АБИ – Костинброд и Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, 31 януари 2002, София

Работна среща на COST Акция 849 “Контрол на паразитните растения при устойчиво земеделие”, 14 – 16 март 2002, София

Двустранен Украинско – Български Семинар, 27 – 30 май 2002, Крим, Украйна

Европейски Семинар по Стресови въздействия на околната среда и устойчиво земеделие, 7 – 12 септември 2002, Варна

Работна среща на участниците по проект “Разработване на система за подобряване на замърсени почви с тежки метали чрез фиторемедиация” (PHYTAC) (QLRT 2001-00429), септември 2002, София

VІІми Международен Консултативен Съвет (МКС) на АгроБиоИнститут (АБИ), 3 – 5 май 2003, София

Биобезопасност при биотехнологичните изследвания, опити и приложение, 6 – 8 май 2003, София

Работна среща на Европейската мрежа от лаборатории в страните от ЕС и СЕЕ за определяне на ГМО, 18 – 19 септември 2003, Варна

NATO ARW Международен Семинар “Геномика за биобезопасност, растителни биотехнологии – нови предизвикателства, 15 – 19 октомври 2003, Банско

България и Европа – Наука без граници. Информационно рали, по Национална програма за присъединяване на България към ЕС, с участие на лектори от ЕС, 24 – 26 ноември 2003, София-Пловдив-Варна

Международен семинар “Генетичното инженерство и ролята на медиите за информиране и образование на обществеността”, Декември 2003 г., Пловдив

Іва Национална Конференция, с международно участие “Факти и митове в биотехнологиите: как учени и политици могат да говорят на общ език”, 12 – 13 февруари 2004, София

Българо – Унгарски Семинар по растителни биотехнологии, по линия на Centre of Excellence), 15 – 20 март 2004, Сегед

Семинари по линията на проекта за прилагане на законодателните рамки за биобезопасност, 15 – 20 май 2004 и 15 – 20 септември 2004, Лесидрен

Българо - Руски Семинар “Приложение на молекулярната диагностика в селекцията, сортовата идентификация и анализа на трансгенните растения” с участието на представители и от Белгия, Чехия, Румъния и Украйна, 3 – 7 юли 2004, Варна

Пресконференция за учредяването на Асоциация по биотехнологии на страните от Черноморския регион  (BSBA), 15 ноември 2004, София

VІІІми Международен Консултативен Съвет (МКС) на АгроБиоИнститут (АБИ).

20 г. АгроБиоИнститут, 1 – 3 октомври 2005, София

Международна Конференция “Общата Аграрна Политика и изграждането на земеделие, основано на знанието, в селските райони на страните в периода на присъединяването им към Европейския Съюз”, 3 – 6 октомври 2005, София

Семинар във връзка с приключващ двустранен проект “Намаляване на почвената ерозия и загубите на С и N чрез ограничаване обработките на почвата, 19 20 октомври 2006, София

Международен Учебен курс «Анализ на проби за храни и фураж за присъствие на ГМО», организиран от Генералния Директорат «Съвместен Изследователски Център» на ЕС и Черноморската Биотехнологична Асоциация. Лектори от България, Италия и Русия; Курсисти от България, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Турция и Украйна, 23 26 юни 2007, София

Среща на изпълнителите на проект «Прогнозен анализ на световните земеделски пазари /2020/» от 6 РП на ЕС. Участници от България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Италия и Холандия, октомври 2007, Катарино

Курс за обучение «Переспективи за съвместно съществуване и проследяемост в хранителната верига. Анализи за наличие на ГМО, идентифициране и количественно определяне», 17 – 18 април 2008, АгроБиоИнститут, София

Второ Работно съвещание по COST Акция FA0604 „Геномика на житните за подобряване на основните селскостопански култури в Европа, 22 – 24 септември 2008, Хотел „Фламинго”, Албена

7ма конференция по растителна геномика, 24 – 27 септември 2008, Хотел „Фламинго”, Албена

Конференция на Черноморска асоциация по биотехнологии (BSBA)Биотехнология - наука и прогрес в Черноморския регион, 28 септември 2008, Хотел „Фламинго”, Албена