СПИСЪК на членовете на Научния съвет на АГРОБИОИНСТИТУТ избран от Общо събрание на учените /протокол № 1/22.03.2013/

Име, Презиме,Фамилия; Академична длъжност; Научна степен; Научна специалност; Адрес

 

Председател:

РОСИЦА БОРИСОВА БЪЧВАРОВА, професор, доктор на науките (дсн), Растителна защита, Директор, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: rossyb@abi.bg

 

Секретар:

СЛАВЧО БОНЕВ СЛАВОВ, доцент, доктор, Растителна защита, Научен секретар, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: sbslavov@abi.bg

 

Членове:

 

АНЕЛИЯ ВЕНЕВА ЯНЧЕВА, доцент, доктор, Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: aneliaiancheva@abi.bg

 

ВИОЛЕТА САВОВА КОНДАКОВА, доцент, доктор, Растителна защита, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: violeta.kondakova@gmail.com

 

ГЕОРГИ ЯКИМОВ ДИМОВ, доцент, доктор, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: gdimov@abi.bg

 

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, доцент, доктор, Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. 6329@gmail.com

 

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДЖИЛЯНОВ, доцент, доктор, Растениевъдство, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: d_djilianov@abi.bg

 

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВСКА, доцент, доктор, Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: e.g.todorovska@gmail.com

 

ИВАН ИЛИЕВ АТАНАСОВ, професор, доктор на науките (дбн), Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: ivan.atanassov@abi.bg

 

ИВАН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ, доцент, доктор, Растениевъдство, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: ivantsvetkov@abi.bg

 

ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КАМЕНОВА, доцент, доктор, Растителна защита, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: vkamenova@abi.bg

 

КРАСИМИР ЕМИЛОВ РУСАНОВ, доцент, доктор, Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: krusanov@abv.bg

 

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ХРИСТОВ, доцент, доктор, Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: nikolai_christov@abi.bg

 

СТРАХИЛ ХРИСТОВ БЕРКОВ, доцент, доктор, Ботаника, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: berkov_str@yahoo.com

 

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ХВЪРЛЕВА, доцент, доктор, Генетика, АГРОБИОИНСТИТУТ, бул. „Драган Цанков” № 8, 1164 гр. София

E-mail: hvarleva@abi.bg