Научен състав на АГРОБИОИСТИТУТ към 06.06.2014 г.

по академична длъжност, научна степен и азбучен ред

Име, академична длъжност, научна степен, научна специалност, научноизследователска група, позиция, тел., ел. адрес

Професори:

РОСИЦА БОРИСОВА БЪЧВАРОВА, проф. дсн, Растителна защита, Биотичен стрес, ДИРЕКТОР на АБИ, тел. 029635407, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИВАН ИЛИЕВ АТАНАСОВ, проф. дбн, Генетика, Молекулярна генетика, Ръководител на група, тел. 029635411, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ДЖИЛЯНОВ, проф. д-р, Растениевъдство, Абиотичен стрес, Ръководител на група, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Доценти:

АНЕЛИЯ ВЕНЕВА ЯНЧЕВА, доц. д-р, Генетика, Функционална генетика – бобови, Ръководител на група, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ВИОЛЕТА САВОВА КОНДАКОВА, доц. д-р, Растителна защита, Растителни генетични ресурси, Ръководител на група, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ГЕОРГИ ЯКИМОВ ДИМОВ, доц. д-р, Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехнология на размножаването, Биоинформатика, тел. 029635411, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ДИМИТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ, доц. д-р, Генетика, Биоинформатика, Ръководител на група, тел. 029635411, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВСКА, доц. д-р, Генетика, Функционална генетика – житни, Ръководител на група, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИВАН ЙОРДАНОВ ЦВЕТКОВ, ДОЦ. д-р, Растениевъдство, Растителни генетични ресурси, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИВАНКА ЛЮБЕНОВА КАМЕНОВА, доц. д-р, Растителна защита, Биотичен стрес – растителна вирусология, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

КРАСИМИР ЕМИЛОВ РУСАНОВ, доц. д-р, Генетика, Молекулярна генетика, тел. 029635411, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ХРИСТОВ, доц. д-р, Генетика, Функционална генетика – житни, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

СЛАВЧО БОНЕВ СЛАВОВ, доц. д-р, Растителна защита, Биотичен стрес, Ръководител на група, НАУЧЕН СЕКРЕТАР, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ХВЪРЛЕВА, доц. д-р, Генетика, Молекулярна генетика, тел. 029635411, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Главни асистенти:

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА МОЯНКОВА, гл. ас. д-р, Биохимия, Абиотичен стрес, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИЛИЯН КОСТАДИНОВ БАДЖАКОВ, гл. ас. д-р, Селекция и семепроизводство на културните растения, Растителни генетични ресурси, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ, гл. ас. д-р, Растителна защита, Биотичен стрес, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

КАТЕРИНА НИКОЛОВА СТЕФАНОВА, гл. ас. д-р, Генетика, Молекулярна генетика, тел. 029635411, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, гл. ас. д-р, Растителна защита, Растителни генетични ресурси, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

МАРИАНА ЙОРДАНОВА РАДКОВА, гл. ас. д-р, Генетика, Функционална генетика – бобови, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. ; Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ПЕТЯ КОЕВА ХРИСТОВА, гл. ас. д-р, Растителна защита, Биотичен стрес, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ПЕТЯ ГАНЧЕВА СТОЙКОВА, гл. ас. д-р, Генетика, Функционална генетика – бобови, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ТЕОДОРА МИЛКОВА ДЖАМБАЗОВА, гл. ас. д-р, Генетика, Растителни генетични ресурси, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Старши експерти с докторска титла:

НАБИЛ МОСА АБУМХАДИ, д-р, Генетика, Функционална генетика – житни, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Асистенти:

АНЕТА БОРИСЛАВОВА ЛЮБЕНОВА, Растителна защита, Биотичен стрес, тел. 029635409, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

АНТОАНЕТА МИЛАНОВА ГИНОВА, Растителна защита, Растителни генетични ресурси, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИВАЙЛА НЕДЯЛКОВА ДИНЧЕВА, Растителни генетични ресурси, тел. 029635413, e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.