ДНК Анализи - ДНК фрагментен анализ

 

Лица за контакти: Мила Русанова (тел: /02/ 9635411), Красимир Русанов (тел: /02/ 9635411), Иван Атанасов (тел: /02/ 9635411), (e-mail: dna@abi.bg)
 
Анализи
В рамките на изпълнение на проект ДО02-105 към Фонд ‘Научни изследвание’ МОН, в АБИбе инсталиран автоматичен 4 капилярен ДНК секвенатор ABI 3130 осигуряващ ДНК фрагментен анализ с висока точност. АБИ извършва фрагментен анализ на ДНК проби, белязани с флуоресцентни багрила съвместими с ABI 3130, за университети и научни организации в страната:
Проби за ДНК фрагментен анализ могат да се подават в единични 1.5 мл , 500 мкл или 200 мкл епруветки или в 96 ямкови PCR плаки.
Заявка за ДНК фрагментен анализ.
За заявки за ДНК фрагментен анализ се обърнете към посочените лица за контакти. Заявките на трите организациите участници в проекта ДО02-105 (Агробиоинститут – СА, Биологически факултет – СУ и Институт по генетика - БАН) се ползват с предимство при извършване на анализите. 
 
Цени
‘ДНК фрагментния анализ’ се заплаща по цени за проба. Извършените анализи се заплащат на касата на АБИ или по банков път. В рамките на изпълнение на проект ДО02-105/ ФНИ, АБИ предлага два вида цени:
‘Базова цена’ – за научни звена участници в проект ДО02-105 на ФНИ (Агробиоинститут – СА, Биологически факултет – СУ и Институт по генетика - БАН). Базовата цена включва само разходите за консумативи.
‘Преференциална цена’ – за научни звена от университети и публични научни организации в България. Преференциалната цена включва и средства за поддръжка на апарата.
Цени за фрагментен анализ: Базова’ – 4.80 лв/проба; ‘Преференциална’- 5.28 лв/проба