ДНК Анализи - ДНК фрагментен анализ

 

Лица за контакти: Цветанка Хвърлева (тел: /02/ 9635411), Красимир Русанов (тел: /02/ 9635411); (e-mail: dna@abi.bg)
 
Анализи
АБИразполага с апарат за капилярна агарозна електрофореза QIAxcelпозволяващ ДНК фрагментен анализ на небелязани ДНК фрагменти с големина до 800-1000 бд и разделителна способност до 4 бд. АБИ извършва фрагментен анализ на ДНК проби подадени в единични 1.5 мл , 500 мкл или 200 мкл епруветки, или в 96 ямкови PCR плаки (предпочитан формат).
Заявка за ДНК фрагментен анализ.
За заявки за ДНК фрагментен анализ с QIAxcel се обърнете към посочените лица за контакти.
 
Цени
‘ДНК фрагментния QIAxcel анализ’ се заплаща по цени за 12 проби или ако има възможност за комбиниране с други проби по цени за една проба. Извършените анализи се заплащат на касата на АБИ или по банков път.
Цени за ‘QIAxcel’ анализ: –  при подаване на 12 проби в 96 ямкова PCR плака цена за анализ на цялата плака (96 проби) - за ….лв

Цени за ‘QIAxcel анализ:– при подаване на проби в единични епруветки с брой различен от 96, цената е 1.40 лв за една проба