ДНК Анализи - Real time PCR

 

Лица за контакти: Цветанка Хвърлева (тел: /02/ 9635411), Николай Христов (тел: /02/ 9635411); (e-mail: dna@abi.bg)
 
Анализи
АБИ разполага с апарат за ‘real time’ PCR апарат. АБИ предлага анализиране на проби за университети и научни организации в страната. ДНК пробите трябва да бъдат подадени в 96 ямкови PCR плаки за ‘real time’ PCR амплификация/ анализ.
Заявка за ДНК фрагментен анализ.
За заявки за ползване на ‘real time’ PCR апарата се обърнете към посочените лица за контакти.
 
Цени

RealtimePCRанализа се заплаща по цена 5.00 лв за един анализ (една PCR плака). Извършените анализи се заплащат на касата на АБИ или по банков път