Здравен статус - Здравен статус

 

Лица за контакти:  Росица Бъчварова (тел: /02/ 9635407), Славчо Славов (тел: /02/ 9635409), (e-mail: service@abi.bg)
 
 
Агробиоинститут предлага анализ за наличие на гъбен или бактериален патоген в заразени и повредени растителни проби по класически начин на изолиране и определяне на патогена при основните селскостопански култури. Резултатът от анализите се получава десет дни след получаването на пробите.
Чрез ДНК анализи могат да се определи видовия състав на следните растителни патогени:
Туморогенни и нетуморогенни бактериални щамове на Agrobacterium;
Бактериални щамове на Pseudomonas
Гъбни патогени от род PhytophthoraP. cactorum, P. capsici, P. cryptogea, P. nicotianae,
Гъбни патогени от род Fusarium, Botrytis.
Проби
Пробите, (корени, листа, плодове) трябва да бъдат свежи при тяхното получаване.
Цени
Анализите заплащат както следва: 15 лв. за една проба на касата на АБИ или по банков път.