ФИНАНСИРАНЕ НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА АГРОБИОИНСТИТУТ

2004 -2008

 

ГОДИНА

БЮДЖЕТ НА АБИ

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТИ

ПРИХОДИ ПО ПРОЕКТИ В %

2004

1 181 620 лв.

453 499 лв.

38.3 %

2005

1 286 942 лв.

688 464 лв.

53.5 %

2006

1 010 578 лв.

239 574 лв.

23.7 %

2007

1 092 586 лв.

154 260 лв.

14.1 %

2008

1 421 617 лв.

638 659 лв.

44.9 %

ОБЩО

5 993 343 лв.

2 174 456 лв.

36.2 %