Български (България)English (United Kingdom)

Други услуги

Други услуги - Други услуги

Система за устойчив мениджмънт на болестта Шарка (Plum pox virus) в разсадници за костилкови видове, в овощни и маточни костилкови насаждения  

Лице за контакти: Доц. Иванка Каменова (тел: /02/ 9635409), (e-mail: service@abi.bg)

В периода 2008-2012 АБИ участвува в проект SharCo “Ограничаване на разпространението на Sharka вирус предвид разширението на Европейския съюз към 7РП на ЕС.

В ЕС Plum pox virus e карантинен организъм изискващ задължително изкореняване на заразените овощни дървета. Прилагането на тази мярка в силно заразените райони означава унищожаване на стотици овощни градини и милиони дървета, поради което прилагането на европейските директиви за борба с болестта е в зависимост от съответната държавата - членка на ЕС. На основата на получените резултати по проект SharCo беше изградена обща за всички страни-членки на ЕС интернет базирана система за мениджмънт на болестта Шарка в разсадници, маточни и овощни насаждения. Системата дава възможност на производителите на плодове и посадъчен материал да се възползват от предоставените препоръки за отглеждане на костилкови овощни видове във вече заразени райони, както и да приложат мерки за ранно предупреждение от поява на нови огнища на зараза с цел  минимизиране на отрицателното въздействие на болестта.

Система за устойчив мениджмънт
на болестта Шарка в костилкови маточни насаждения

Система за устойчив мениджмънт
на болестта Шарка в насаждения от костилкови (род Prunus) видове

Система за устойчив мениджмънт
на болестта Шарка в разсадници за костилкови видове

 
Други услуги - Други услуги

 

Лице за контакти: Георги Димов (тел: /0887/ 408046), (е-майл: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. )
 
АБИ предоставя консултации за ползване на ИСКРА – информационна система за управление в млечното говедовъдство ИСКРА 2.
 
Информационна система ИСКРА2
Цел: Уеб портал, с информационен ресурс за съхранение, управление и визуализация на информация за селекцията в млечното говедовъдство.
 
Регистрация: на ферми, животни, продуктивност.
 
Обобщение: за ферма, район, порода, развъдна асоциация.
 
Събития: дати на раждане, заплождане, отелване, контрола, пресушаване, брак;  
 
Показатели на продуктивността: млечност, масленост, протеин, соматични клетки.
 
Отчети – за индивида и за стадото: периодичност на събитията, продуктивност в деня на контрола, сравняване на дневна продуктивност в избрани последователни контроли, продуктивност за произволно избран период от време, продуктивност за последна лактация (бонитировка).
 
Други услуги - Други услуги

 Лица за контакти:   Иван Цветков (тел: /02/ 9635413), Виолета Кондакова (тел: /02/ 9635413), (e-mail: service@abi.bg)

 
 
АБИ произвежда и предлага предбазов посадъчен материал от различни сортове лоза, роза, ягодоплодни и овощни растения на цени:
 

Култура
Краен продукт
ЦЕНИ /лв/
< 1000 бр.
1000-3000 бр.
3000-5000 бр.
 > 5000 бр.
ягодоплодни
мит корен
1,40
1,20
1,00
0,80
адаптирано растение
1,65
1,40
1,20
1,00
Лоза, роза, овощни
адаптирано растение
4,00
3,60
3,20
3,00

 
 
Други услуги - Други услуги

 

Лице за контакти: Цветанка Хвърлева (тел: /02/ 9635411), Иван Атанасов (тел: /02/ 9635411); (e-mail: service@abi.bg)
 
През последните години АБИ генотипира (характеризира) с микросателитни маркери голям набор от селекционни линии и сортове слънчоглед. Ползвайки получените резултати и използваните методи АБИ предлага ДНК анализ на чистотата / хомогенността на семена / посевн материал от слънчоглед. ДНК анализа включва изолиране на ДНК от слънчогледови семена от анализираната проба, анализ с избрани микросателитни последователности и сравняване на получените резултати за отделните семена. Като резултат от анализа се установява хомогенността / чистотата на семената от анализираната проба, наличие на примеси и степен на замърсяване.
Проби
Пробите за ДНК анализ – минимум 500 семена от проба.
 
Цени
За цената на услугата се обърнете към посочените по-горе лицата за контакти.
 
Други услуги - Други услуги

 

Лице за контакти: Цветанка Хвърлева (тел: /02/ 9635411), Иван Атанасов (тел: /02/ 9635411); (e-mail: service@abi.bg)
 
През последните години АБИ генотипира (характеризира) с микросателитни маркери всички сортове лози от Националната сортова листа на България. Ползвайки получените резултати АБИ предлага ДНК анализ на сортовата идентичност на лозови растения и сортовата чистота на лозов посадъчен материал за нуждите на университети, научни организации, пипиниерски фирми и фермери  в страната. ДНК анализа включва изолиране на ДНК от подадената растителна проба, анализ с избрани микросателитни последователности и сравняване на получените резултати с тези от базата с данни на АБИ. Като резултат от анализа се установява идентичността или степента на генетично сходство на генотипа на изследваната проба с някои от сортовете от Националната сортова листа на България.
Проби
Пробите за ДНК анализ - млади листа. Възможно е и използване на парчета от стъблото при анализиране на лозов посадъчен материал.
 
Цени
Анализите заплащат както следва: 200 лв. за една проба на касата на АБИ или по банков път.
 
Новини и събития

29-ти септември 2017 г. (петък) Европейската нощ на учените 2017. На тема: РАСТЕНИЯТА - РАЗНООБРАЗИЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ, Място: АБИ, бул. Драган Цанков 8, ет. 4, гр. София, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

18-ти май 2017 г - Международен "Ден на очарованието на растенията". Събитието ще се проведе на територията на БФ (фоайета на партер и етаж I) на адрес: 1164 София, бул. "Драган Цанков" 8.   Повече информация и програма на събитието.

 

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.