Лица за контакти:  Ивайла Динчева (тел: /02/ 9635411), Красимир Русанов (тел: /02/ 9635411), Иван Атанасов (тел: /02/ 9635411); (e-mail: metabol@abi.bg)
 
Анализи
В рамките на изпълнение на проект ДО02-105 към Фонд ‘Научни изследвание’ МОН, в АБИбе инсталирана система газ хроматограф (Agilent 7890A), мас селективен детектор (единичен квадропол, Agilent 5975C) и автоматичен инжектор. При възможност АБИ предлага извършване на метаболитен анализ на проби предоставени от университети и научни организации в страната. Предлагания метаболитен анализ включва само анализа на пробата без обработка на получените резултати.
Заявка за метаболитен анализ.
За заявки за  метаболитен анализ на проби се обърнете към посочените лица за контакти.
Заявките на трите организациите участници в проекта ДО02-105 (Агробиоинститут – СА, Биологически факултет – СУ и Институт по генетика - БАН) се ползват с предимство при извършване на анализите. 
 
Цени
Метаболитният анализ се заплаща по цени за проба. Извършените анализи се заплащат на касата на АБИ или по банков път. В рамките на изпълнение на проект ДО02-105/ ФНИ, АБИ предлага два вида цени:
‘Базова цена’ – за научни звена участници в проект ДО02-105 на ФНИ (Агробиоинститут – СА, Биологически факултет – СУ и Институт по генетика - БАН). Базовата цена включва само разходите за консумативи.
‘Преференциална цена’ – за научни звена от университети и публични научни организации в България. Преференциалната цена включва и средства за поддръжка на апарата.
Цени за метаболитен анализ: ‘Базова’ – 12.00 лв/проба; ‘Преференциална’- 15:00 лв/проба