Български (България)English (United Kingdom)

Конкурси

Конкурси - Конкурси
 
АГРОБИОИНСТИТУТ - София обявява:
 
Процедура за провеждане на конкурс за заемане на академична длъжност „професор”
Област на висше образование 4: Природни науки, математика и информатика;
Професионално направление: 4.3 Биологични науки;
Научна специалност: Генетика.

Кандидат: доц. д-р Иван Илиев Атанасов
 

Научно жури:
 

Материали на кандидата:
 
 
 

 

 
Новини и събития

9-10 ноември 2016. Агробиоинститут и Биологически факултет към СУ и ще бъдат домакин на Pop-up Stand на тема „Храни“ по проект Наука2. Събитието има за цел да  повиши осведомеността по темата храни, здравословно хранене, храни на бъдещето, не толкова популярни плодове и зеленчуци, процеси на създаване и отглеждане на различни сортове. Повече информация

 

30 септември 2016 г. Европейската нощ на учените 2016. На тема: Бобовите растения - Източник на качествена храна и чиста околна среда. Във фоайето на Биологическия факултет, бул. Драган  цанков №8, от 17 до 22 ч. Повече информация

 

През 2016г. АгроБиоИнститут спечели нови научно-изследователски проекти:Получаване на ценни продукти от микроводорасли”, Оценка на стресовия отговор и адаптивния потенциал на житните култури посредством ядрени, омикс и физиологични подходи”, Структурна Трансформация за Постигане на Отговорна Биологична наука”, Намери изследователите навсякъде и споделяй

 

20 април 2016 г. - 13:30 часа. Публична лекция на д-р Йоаннис  Ливиератос, Координатор на Програмата по Устойчиво Земеделие и Ръководител на Лабораторията по Растителна Вирусология на Средиземноморски Агрономически Институт, гр. Ханя, Гърция. Лекцията на тема: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" ще бъде представена на английски език в конферентната зала на Агробиоинститут- София, бул. „Драган Цанков"  № 8,

 

В рамките на проект MARLON към 7-ма РП на ЕС екип от Агробиоинститут създаде онлайн база данни за влиянието на фуражи, съдържащи ГМ съставки върху селскостопанските животни. Платформата IPAFEED е със свободен достъп и е създадена да подпомогне потребителите и регулаторните органи. Информацията предоставена в платформата има за цел да гарантира по-бързо и ефективно идентифициране на вероятни рискове свързани с използването на такива фуражи.