Български (България)English (United Kingdom)

Other Services

Services
There are no translations available.

Система за устойчив мениджмънт на болестта Шарка (Plum pox virus) в разсадници за костилкови видове, в овощни и маточни костилкови насаждения  

Лице за контакти: Доц. Иванка Каменова (тел: /02/ 9635409), (e-mail: service@abi.bg)

В периода 2008-2012 АБИ участвува в проект SharCo “Ограничаване на разпространението на Sharka вирус предвид разширението на Европейския съюз към 7РП на ЕС.

В ЕС Plum pox virus e карантинен организъм изискващ задължително изкореняване на заразените овощни дървета. Прилагането на тази мярка в силно заразените райони означава унищожаване на стотици овощни градини и милиони дървета, поради което прилагането на европейските директиви за борба с болестта е в зависимост от съответната държавата - членка на ЕС. На основата на получените резултати по проект SharCo беше изградена обща за всички страни-членки на ЕС интернет базирана система за мениджмънт на болестта Шарка в разсадници, маточни и овощни насаждения. Системата дава възможност на производителите на плодове и посадъчен материал да се възползват от предоставените препоръки за отглеждане на костилкови овощни видове във вече заразени райони, както и да приложат мерки за ранно предупреждение от поява на нови огнища на зараза с цел  минимизиране на отрицателното въздействие на болестта.

Система за устойчив мениджмънт
на болестта Шарка в костилкови маточни насаждения

Система за устойчив мениджмънт
на болестта Шарка в насаждения от костилкови (род Prunus) видове

Система за устойчив мениджмънт
на болестта Шарка в разсадници за костилкови видове

 
More Articles...
News and Events

29 September 2017 European Researchers' Night 2017. AgroBioInstitute, Faculty of Biology, bul. Dragan Tsankov № 8, from 17 to 22 h. More info

 

May 18th 2017 - The international "Fascination of Plants Day" will be held in the building of Faculty of Biology - Blvd “Dragan Tzankov’8, Sofia. More info and event program.

 

9 to 10 November 2016. Agrobioinstitute and Faculty of Biology at the Sofia University and will be hosting a Pop-up Stand on "Foods" project ScienceSquared. The event aims to raise awareness on the topic food, healthy eatingFoods of the future not so popular fruits and vegetables processes of creation and cultivation of different varieties. 

 

2016 AgroBioInstitute new research projects: „Microalgae for high-value products”, “Screening of cereal germplasm stress response and adaptation potential by advanced nuclear, omics and physiological approaches”, "Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences STAR BIOS", „ Find Researchers Everywhere and SHare- FRESH

 

20th of April 2016, at 13:30 PM.Public lecture by Dr. Ioannis Livieratos, Coordinator of the Program on Sustainable Agriculture and Head of the Laboratory of Plant Virology of the Mediterranean Agronomic Institute, Chania, Greece. Lecture: "Molecular studies on Pepino mosaic virus replication in its Solanaceous hosts" will be presented in English at the conference hall of Agrobioinstitute - Sofia, bul. "Dragan Tsankov" № 8,

 

Within the 7th FP project MARLON, a team of Agrobioinstitute established an online database about the impact of feed containing GM ingredients on lifestock animals. IPAFEED platform is open access and is designed to assist stakeholders and regulators. The information provided in the platform aims to ensure faster and effective identification of possible risks related to the use of such feed.