Агробиоинститут предлага анализ наздравния статус на редица земеделски култури, включващ растителни вируси, бактериални и гъбни патогени.

 
Аnalysis
Здравен статус: Бактериални и гъбни патогени
Здравен статус: Растителни вируси