Научни Групи - Абиотичен стрес

  • Разработване на системи за ин витро размножаване на ценни генотипове и видове;
  • Определяне и скрининг на реакцията към стрес;
  • Биотехнологични подходи за подобряване на толерантността на растенията към абиотичен стрес – ин витро отбор, растителна трансформация;
  • Холистичен подход за изучаване на възкръсващото растение Haberlea rhodopensis-метаболомика, протеомика и транскриптомика;
  • Специално внимание на уникалната устойчивост към изсушаване на Haberlea rhodopensis и потенциалното използване на биологично активни вещества, изолирани от растението.
 
 

 

д-р Димитър Джилянов

д-р Димитър Джилянов   -   професор /групов ръководител/

 

 

д-р Даниела Моянкова

д-р Даниела Моянкова   -   доцент

д-р Стефан Цонев

д-р Стефан Цонев   -   асистент

д-р Петко Младенов

д-р Петко Младенов   -   експерт

 

 

д-р Набил Абу-Мхади

д-р Набил Абу-Мхади   -   експерт