Научни Групи - Функционална Генетика Бобови

  • Проучване ролята на стресове фактори влияещи върху ефективността на соматичния ембриогенез при Medicago trunkatula,  и  реактивирането на включен в генома й ретротранспозон  Tnt1 от тютюн.
  • Създаване на колекция от инсерционни мутантни линии  при моделните бобови растевия Medicago truncatula, Lotus japonicus чрез in vitro ре-активиране на ретротранспозон Tnt1от тютюн. Линиите са ценен експериментален материал за идентифициране на гени свързани с процеса на развитие и азот фиксация, устойчивост на болести, проучване на функцията им, както и взаимодействието им с други гени.
  • Функционална и сравнителна геномика при моделни видове Arabidopisi thaliana, Medicago truncatula, Lotus japonicus
  • Генетично модифициране на растения от  сем. Бобови  и род Lycopersicon, с цел получаване на ценни форми за селекционната практикa и фармацията.
  • Проучване на генетично модифицираните растения на молекулярно ниво.
  • Оценка на  риска при освобождаване в околната среда на трансгенни люцерна и домат и възможностите за ограничаване разпространението на полена 
  • Разработване и използване на маркерна система, подходяща за освобождаване в околната среда на ГМ растения, (ген за phosphomannose isomerase), вместо маркерните гени, определящи устойчивост към антибиотици и хербициди (съгласно Директиви на ЕК).
Доц. д-р Анелия Янчева

Доц. д-р Анелия Янчева   -   Групов ръководител

Гл.ас. д-р М. Радкова

Гл.ас. д-р М. Радкова   -   Научен сътрудник

Гл.ас. д-р Петя Стойкова

Гл.ас. д-р Петя Стойкова   -   Научен сътрудник

Миглена Угринова

Миглена Угринова   -   Докторант

Ирина Бойчева

Ирина Бойчева   -   Докторант

Кети Кръстанова

Кети Кръстанова   -   Техник

Соня Иванова

Соня Иванова   -   Техник