Научни Групи - Молекулярна генетика

 • Молекулярни маркери за генотипиране и сортова идентификация на културна (V. vinifera subsp. vitis) и дива (V. vinifera subsp. sylvestris) лози. 
 • Характеризиране на сегрегиращи популации при лоза с молекулярни маркери. Генни карти и QTL анализ. 
 • Характеризиране на генетични ресурси и селекция при лоза за устойчивост към гъбни патогени. 
 • Метаболитен анализ на грозде и вино. 
 • Молекулярни маркери и генотипиране при маслодайни рози (Rosa damascena и Rosa alba) и шипки (Rosa canina и Rosa webbiana x Rosa cinnamomea). 
 • Характеризиране на сегрегиращи популации при маслодайна роза и шипка с молекулярни маркери. QTL анализ. Селекция за ценни стопански характеристики. 
 • Метаболитен анализ на цвят от маслодайни рози и розово масло. 
 • Метаболитен анализ, антиоксидантна и биологична активност на отпадни продукти от индустриално производство на розово масло.
 • Метаболитен анализ, антиоксидантна и биологична активност на продукти от плодове от шипки.   
 • Молекулярни маркери за характеризиране на генетични ресурси и сегрегиращи популации при лавандула (Lavandula angustifolia).
 • Метаболитен анализ на цвят и етерично масло от лавандула.
 • Характеризиране на генетични ресурси и сегрегиращи популации при слънчоглед с молекулярни маркери.
 • Клониране и характеризиране на промоторни области на гени с тъканно-специфична и индуцируема експресия и сигнални пептиди за секреция на рекомбинантни протеини от растителни клетки. Вектори за генна експресия.
 • Клониране и характеризиране на растителни гени и алели за ценни стопански характеристики. 
 • Характеризиране на микробиалното биоразнообразие на Български горещи извори.
 • Метагеномно клониране и характеризиране на микробиални гени за термостабилни ензими. Клониране на гени за термостабилни гликозил хидролази.
 • Хетероложна експресия на гени в индустриални гостоприемници (E. coli и Bacillus megaterium). Вектори за експресия. Gateway и ‘безшевно’ клониране. Производство и характеризиране на рекомбинантни протеини. 
Доц. дбн Иван Атанасов

Доц. дбн Иван Атанасов   -   Групов ръководител

Доц. д-р Цветанка Хвърлева

Доц. д-р Цветанка Хвърлева   -   Научен сътрудник

Доц. д-р Красимир Русанов

Доц. д-р Красимир Русанов   -   Научен сътрудник

Гл. ас. д-р Катерина Стефанова

Гл. ас. д-р Катерина Стефанова   -   Научен сътрудник

Мила Русанова

Мила Русанова   -   Специалист

Цветелина Загорчева

Цветелина Загорчева   -   Докторант

Калин Косев

Калин Косев   -   Докторант

Румяна Велчева

Румяна Велчева   -   Техник