Обяви по чл. 20 ал. 3 от ЗОП

В процес на преструктуриране.