НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за ЕСЕ за ученици, студенти и докторанти на тема: „РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I. група-ученици от V до VII клас
II. група- ученици от VIII до XII клас
III. група – студенти и докторанти

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение.

Краен срок: 30 април 2019г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 май 2019 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Наградите на победителите ще бъдат раздадени на 18 Май 2019 в рамките на
Деня на очарованието на растенията“ в сградата на Биологическия факултет на Софийски Университет (София, бул. „Драган Цанков“ 8).
При награждаване, участниците дават съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса! УСПЕХ! УСПЕХ! УСПЕХ!

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“, програма
„ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.