Петият “Ден на Очарованието на Растенията” 18 Май 2019

                    

Агробиоинститут (АБИ, ССА), съвместно с Биологичеки факултет на СУ, организира 4ти международен “Ден на очарованието на растенията” https://plantday18may.org , под егидата на Европейската организация за Растителна наука (EPSO – www.epsoweb.org), Брюксел. Събитието ще се проведе на 18.05.2019 г от 11 до 17 ч, във фоайето на Биологически факултет с адрес гр. София, бул. “Драган Цанков” №8. Участници могат да бъдат ученици, студенти, учени и граждани. „Денят на очарованието на растенията” ще включва различни активности за деца и юноши, като кът за изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения, както и посещения в хербариума и геномния център на БФ. Онагледяващи презентации, постери и опитни  постановки ще представят информация по различни теми свързани с растенията и тяхното значение. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните конкурси утвърдени чрез гласуване в страницата на събитието във Фейсбук.

АгроБиоИнститут и Биологичеки факултет на СУ организират тематични конкурси за снимка, рисунка, презентация/видеоклип и есе на тема Растенията като храна за хора и животни
Дата на стартиране: 10.04.2019 г.
Дата на приключване: 10.05.2019 г.

 • Конкурс за снимка – снимките трябва да бъдат в съответствие с обявената тема и в JPG формат. 
  • Конкурс за презентация/видеоклип – до 3-минутен видео клип или до 10 слайда презентация по обявената тема. Видеоклиповете трябва да бъдат в MP4 формат, а презентациите в ppt формат.
  • Конкурс за рисунка – рисунките трябва да бъдат в съответствие с обявената тема, формат А3 или А4 формат, без ограничение в използваните материали за рисуване. 
  • Конкурс за есе – есето трябва да бъде в съотетствие с обявената тема, до 3 стр, и в Word/PDF формат.
  В конкурсите могат да участват ученици, студенти, учени и граждани, разделени в четири състезателни групи:
  І група – 5 – 10 години; 
  ІІ група – 11 – 14 години; 
  ІІІ група – 15 – 19 години;
  ІV група – студенти във висши училища и колежи, учени и граждани. 

Рисунките трябва да бъдат изпратени или донесени на място на адрес бул. “Драган Цанков” №8, Агробиоинститут (4 ет. на Биологическия факултет) от 8.30 до 16 ч., понеделник до петък от 10.04 до 10.05. Рисунките ще бъдат изложени по време на мероприятието “Ден на очарованието на растенията”. Авторските права на изпратените за конкурса материали принадлежат изцяло на участниците. Всеки участник дава право на организатора свободно да представя изпратената рисунка без ограничения и в глобален мащаб за популяризиране и рекламиране на конкурса организиран в рамките на “Ден на очарованието на растенията”. Снимките, презентациите/видеоклиповете и есетата изпращайте на адрес plantday2017@gmail.com или на лично съобщение във фейсбук страницата https://www.facebook.com/FascinationOfPlantsDay2019/. Всеки участник може да участва само с една снимка, презентация/видеоклип, рисунка, аудио запис или есе, като няма ограничение да се кандидатсва в повече от един от обявените конкурси. След приключване на конкурсите, получените материали ще бъдат качени на фейсбук страницата на събитието. От 11 до 14.05.2017 може да гласувате за най-добра снимка, презентация/видеоклип, рисунка или есе. Ще бъде назначено и жури, което да даде своята оценка в различните категории на конкурса. Журито оценява, както идеята, така и изпълнението. Връчването на наградите на публиката (І, ІІ, ІІІ награда) и журито ще се проведе по време на “Денят на очарованието на растенията” на 18.05. 2019.

Повече информация за събитието и програмата очаквайте на: https://www.facebook.com/FascinationOfPlantsDay2019/