АБИ отличен като най-активен институт от системата на ССА по Програма Хоризонт 2020

На 25 март 2019 год. в Министерството на образованието и науката (МОН) за първи път се проведе официална церемония за отличаване на най-активните организации и екип, участващи в Работна Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. За системата на Селскостопанска Академия беше награден Агробиоинститута в София, работещ по два проекта на Програмата – STARBIOS2 и LEGUME TRANSLATED! Честито на всички колеги!

Директорът на АБИ, проф. дн Иван Атанасов, получава Сертификат за най-активен институт от системата на ССА от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Англелиева
Снимка от церемонията по награждаването, състояла се на 25.03.2019 в Министерство на образованието и науката