Програма на 5-ят “Ден на очарованието на растенията”

5-ти “Ден на очарованието на растенията”- 18 май 2019

ПРОГРАМА


Агробиоинститут (ССА) и Биологичеки факултет на СУ
МЯСТО: Биолофически факултет на СУ, фоайе I-ви етаж и двор , бул. „Д. Цанков“ 8


11:00 часа – ОТКРИВАНЕ

11:00 -17:00 часа РАСТЕНИЯТА, КАТО ХРАНА ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ – ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ПОСТЕРИ, ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ ОТ КОНКУРСИТЕ

14:00 часа Награждаване на победителите от Националния конкурс за есе “Растението, без което не мога”, организиран от Информационен център по растителна биотехнология-АБИ.

15:00 часа Награждаване на участниците и победителите в конкурсите за «Деня на очарованието на растенията»

Демонстрации , презентации и активности организирани отучени и студенти от  Агробиоинститут и Биологически факултет

Растенията – обект на художествено вдъхновение – картини на художничката Савина Мантовска

Използване на белтък от медуза за експерименти – клуб по Биотехнологии на Американския колеж с ръководител д-р Ганка Динева; катедра Обща и промишлена миркобиология (БФ, СУ)

3D технологии за изучаване на физиологията на растенията – Огнян Траянов, ученик от Американския колеж; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Рецепта от светлини за подобряване на растежа на растенията – Ивет Димитрова и Иво Йорданов, ученици от Американския колеж; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Безглутеновата диета – мит или наука – Александра Атанасова; катедра Биохимия (БФ, СУ)

Растенията обичат риби – какво са аквакултурите? – Александър Томов и Васил Чавгов; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Как се изследват лечебни растения? – Десислава Мантовска; катедра Биохимия (БФ, СУ)

Знаете ли, че растенията имат хормони? – катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Идея за екологично цветарство – катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Студентски клуб СКОРЕЦ – презентация и демонстрация от студенти биолози

Засаждане на семена от различни растения – двор БФ (Агробиоинститут)

С какво се хранят животните – демонстрационни проби от фуражи и семена (Агробиоинститут)

11:15-16:00 часа – ИНТЕРАКТИВНИ ДЕЙНОСТИ

11:15-16:00 ч. – АРТ ателие за деца – апликации, рисунки и картички (Агробиоинститут)

11:00-17:00 часа – ЦЕЛОДНЕВНИ ИЗЛОЖБИ

 Изложба-базар на декоративни растения – Институт по цветарство, Негован

 Изложба на рисунки и есета от конкурса “Растенията като храна за хора и животни” Видеостена с презентации и снимки от конкурса “Растенията като храна за хора и животни”