Международна конференция “Sustainable Utilization of Bio-Resources and Waste of Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products – ICSUMAP’23”

Уважаеми колеги,

В периода 27-28 март ще се проведе международна онлайн конференция на тема „Sustainable utilization of bio-resources and waste of medicinal and aromatic plants for innovative bioactive products“ организирана от Центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Конференцията е международна, интердисциплинарна платформа, фокусирана върху ефективното използване на ресурсите от лечебни и ароматни растения и оползотворяването на агро-био-отпадъците, както и прилагането на зелени технологии за създаване и предлагане на индустрията на иновативни технологии и продукти като по този начин се създадат условия за устойчив растеж на биоикономиката. Тя има за цел да обхване широк спектър от приложения на лечебни и ароматни растения със специален акцент върху устойчивото използване на биоресурси за разработване на иновативни продукти с висока добавена стойност.

Конференцията включва следните сесии:
• Characterization of the genetic and metabolite diversity of medicinal and aromatic plants (MAP) for their cultivation and further utilization
• MAP by-products – extraction, composition and biological activities
• Obtaining and chemical characterization of biologically active natural and synthetic compounds
• Biological activity of natural and synthetic compounds.
• Formulation, characterization and quality control of MAP-based products
• Polymer nutraceutical and cosmetic formulations from MAP

Поканени за участие са водещи учени от академичните среди и индустрията и се надяваме, че ще се присъедините към нас и ще споделите най-новите резултати от изследванията си.

Моля, посетете нашия уеб сайт https://cumap.site. Регистрацията е отворена.

Моля, имайте предвид, че НЯМА ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, но има ограничен брой налични регистрации.
Очакваме с нетърпение да се срещнем онлайн.