Покана за лекция за Новите Геномни Техники на проф. ВанБурен на 29.09.2023 в София

Светът днес е изправен пред предизвикателствата на променящия се климат, изхранването и качеството на живот на увеличаващото се население!
С какво прилагането на Новите Геномни Техники (НГТ) в медицината, земеделието и индустрията могат да помогнат за подобряване на качеството на живот?
Какви са постиженията и предизвикателствата!
Защо Европейската Комисия организира широк обществен дебат за промяна на Регламентите за работа с НГТ и продуктите от тях?

На тези и много други въпроси ще се опитаме да отговорим на организираното от Информационния Център по Растителни Биотехнологии на Агробиоинститут, в партньорство с Американско посолство, събитие!

Заповядайте на 29 септември 2023 от 10.10 ч.
в Голямата зала на Американския Колеж София!

Ще имате възможност да присъствате на лекцията на Проф. Роберт ВанБурен от Мичиганския Университет, както и на презентацията на Проф. Димитър Джилянов от АБИ и да задавате въпроси. След това ще бъде обявено началото на Национален Конкурс за Младежко Есе на тема:
„Новите Геномни Техники – за по-добър живот! Научено от природата и приложено в лабораторията“

За повече информация и контакти: pbic@abi.bg; d_djilianov@abi.bg
+359 885033160; www.abi.bg; https://plantbiotech.bg