„Legume Generation“: Растителни селекционери и изследователи си сътрудничат за следващото поколение бобови растения, които да намалят недостига на протеин в Европа

Прес съобщение на консорциум „Legume Generation“/Агробиоинститут

14 Ноември 2023

„Legume Generation“: Растителни селекционери и изследователи си сътрудничат за следващото поколение бобови растения, които да намалят недостига на протеин в Европа

(София, България).

Европа има нужда от по-устойчиви бобови култури, които са в помощ на фермерите да посрещнат търсенето на растителен протеин и да подпомогнат прехода към храни базирани на растителен протеин. Петдесет учени и селекционери на растения от различни страни, научни организации и частни компании, участваха наскоро в среща, проведена в „Лайбниц – Институт по растителна генетика и изследвания на културните растения“ /IPK/ в град Гатерслебен, Германия. Те са членове на консорциума „Legume Generation“, включително и Агробиоинститут. Проекта наскоро беше финансиран със седем милиона евро от Европейския съюз и Обединеното кралство. Общата стойност на проекта е 8,6 милиона евро с включеното собствено финансиране. Продължителността му е от септември 2023 г. до февруари 2028 г. “Legume Generation“ има за цел да намали европейския протеинов дефицит чрез насърчаване на отглеждането на бобови растения, с цел да ги направи по-продуктивни и печеливши за европейските фермери. Консорциумът се координира от д-р Ларс-Жерно Ото от IPK и д-р Донал Мърфи-Бокерн от Лохне, Германия.

Водеща роля имат селекционерите

Консорциумът „Legume Generation“ има 32 партньора от 16 страни, включително Нова Зеландия и САЩ. Те участват в повече от 40 програми за селекция на бобови растения. Селекционерите ще обединят усилията си в „Legume Generation“ с водещи изследователски организации в Европа в областта на растителната биология, за да насърчат отглеждането на соя, лупина, грах, леща, боб и детелина. Това ще подпомогне биоразнообразието в Европа и стратегията на ЕС озаглавена „От фермата до вилицата“.Консорциумът ще допринесе за осъществяването на мисията за подкрепяне на растителната селекция със семена от ген банките, както и чрез използване силата на генетиката за устойчивото развитие на земеделието. Бобовите растения са съществена част от устойчивите земеделски системи и този консорциум ще ни позволи да допринесем за разработването на подобрени сортове, от които се нуждаем“, казва д-р Ото. „Трябва да създадем нови партньорства между водещи европейски научни организации за изследване на растенията и селекционерите, от които зависи подобряването на земеделските култури. Д-р Донал Мърфи-Бокерн обобщава, че в следващите години ще променим начина, по който селекционерите на бобови растения са подкрепени от научни изследвания в полза на европейските фермери, околната среда и нашето здраве“.

Бобовите растения са полезни за нашето здраве и околната среда

В светлината на изменението на климата, намаляващото биоразнообразие и ползите от храните на растителна основа, растенията от семейство Бобови са полезни за нашето здраве и за планетата. Лещата, соята, лупината, грахът и обикновеният фасул и други бобови култури, фиксират азот от въздуха и ни осигуряват богати на протеин семена, включително варива, които са ключови за здравословен и устойчив хранителен режим. Увеличаването на тяхното производство в Европа прави земеделските системи по-разнообразни, адаптивни и устойчиви. Цветовете им са източник на прашец за насекоми, а детелината е ценен компонент при устойчиво пасищно отглеждане.

Преодоляване на дефицита на растителен протеин в Европа

 Въпреки всички предимства и необходимостта да променим начина, по който набавяме и използваме растителни протеини, бобовите култури се отглеждат сравнително рядко от европейските фермери, като представляват само 2-3% от общата земеделска площ. Една от причините за това е, че инвестициите в растителната селекция са ограничени от ниската възвръщаемост при селекцията на тези култури. Консорциумът „Legume Generation“ създава нови структури за сътрудничество между производителите на бобови растения и публичните научни изследвания. Той поставя шест растително специфични иновациионни общности в центъра на усилията за подобряване на бобовите култури. Всяка една от тези общности ще обедини генетичните ресурси, опит в управлението на данни, генетиката и полските изпитвания, като фокусира тези знания върху селекцията на специфичната бобова култура в полза на селекционерите.

Консорциумът „Legume Generation” е принос към европейския протеинов преход

Начинът, по който получаваме и използваме растителен протеин, има огромно влияние върху света. Европейското земеделие е доминирано от богати на скорбяла житни зърнени култури, голяма част от които се използват за храна на животни, така че повечето от нас да могат да имат хранителен режим, богат на храни от животински произход. Тази високопродуктивна селскостопанска система с голям животновъден сектор в ЕС и Обединеното кралство използва около 10 милиона тона азотни торове и еквивалента на около 35 милиона тона соя богата на протеин, предимно вносна. Произтичащите екологични проблеми до голяма степен и в крайна сметка се дължат на факта, че много европейци консумират храни от животински произход значително надвишаващи обществените хранителни насоки. В протеина има приблизитилно 16% азот. Повечето от азота в протеина се губи в околната среда, когато протеинът се използва за храна на животни. Следователно храните от животински произход са свързани с широк спектър от проблеми, свързани с азота (нитрати, амоняк и азотен оксид). Увеличаването на производството на бобови растения в Европа дава двустранно решение. Разнообразява производството на култури, като същевременно намалява зависимостта от азотни торове. В същото време увеличаването на производството на зърнени бобови растения за храна е в съответствие с нарастващото търсене на храни, богати на растителни протеини. Това подкрепя стратегиите на ЕС от „Фермата до вилицата“ и „Биоразнообразието“.

Повече информация за консорциума „Legume Generation“ може да откриете на интернет страницата на проекта: www.legumehub.eu/legume-generation/

Снимка на членовете на консорциума „Legume Generation“: Фотограф г-ца Химпе, „Лайбниц- Институт по растителна генетика и изследвания на културните растения“

Запитвания, заявки за интервю и снимки

Проф. дн Анелия Янчева

Агробиоинститут

Тел: +359 2 9635413

Моб:+359 885136413

Email: aneliaiancheva@abi.bg

 

Научен координатор на консорциум „Legume Generation“

Dr Donal Murphy-Bokern

Моб: +49-160-92792475

Email: donal@murphy-bokern.com

Website: www.murphy-bokern.com

 

Координатор на консорциум „Legume Generation“

Dr Lars-Gernot Otto

„Лайбниц- Институт по растителна генетика и изследвания на културните растения“

Телефон:

+49-39482-5685

+49-39482-5218

E-mail: ottol@ipk-gatersleben.de

Website: www.ipk-gatersleben.de/en/

The consortium partners are: 

 1. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Germany)
 2. Donal Murphy-Bokern (Germany)
 3. University of Natural Resources and Life Sciences (Austria)
 4. Julius Kühn-Institute, Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI, Germany)
 5. Universita Politecnica Delle Marche (Italy)
 6. Donau Soja ( Austria)
 7. Radboud University (Netherlands)
 8. KWS Lochow GmbH (Germany)
 9. International Hellenic University (Greece)
 10. Saatzucht Gleisdorf GmbH (Austria)
 11. University of Hohenheim (Germany)
 12. Bavarian State Research Center for Agriculture (Germany)
 13. Danko Hodowla Roslin. (Poland)
 14. Aarhus University (Denmark)
 15. RAGT Seeds (France)
 16. Lidea Seeds, (France)
 17. Keyserlingk Institut (Germany)
 18. Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 19. Regional Service for Agrofood Research and Development, SERIDA (Spain)
 20. University of Basilicata (Italy)
 21. ESKUSA GmbH (Germany)
 22. Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences (Poland)
 23. Euroseeds (Belgium)
 24. Agrobioinstitute (Bulgaria)
 25. John Innes Centre (United Kingdom)
 26. Germinal Holdings Ltd (United Kingdom)
 27. Aberystwyth University (United Kingdom)
 28. Earlham Institute (United Kingdom)
 29. Wellspring EMEA (United Kingdom)
 30. United States Department of Agriculture (United States of America)
 31. WBF Agroscope (Switzerland)
 32. AgResearch (New Zealand)