бул. Драган Цанков 8, ет. 4, София 1164, България

„Legume Generation“: Растителни селекционери и изследователи си сътрудничат за следващото поколение бобови растения, които да намалят недостига на протеин в Европа

Прес съобщение на консорциум „Legume Generation“/Агробиоинститут

14 Ноември 2023

„Legume Generation“: Растителни селекционери и изследователи си сътрудничат за следващото поколение бобови растения, които да намалят недостига на протеин в Европа

(София, България).

Европа има нужда от по-устойчиви бобови култури, които са в помощ на фермерите да посрещнат търсенето на растителен протеин и да подпомогнат прехода към храни базирани на растителен протеин. Петдесет учени и селекционери на растения от различни страни, научни организации и частни компании, участваха наскоро в среща, проведена в „Лайбниц – Институт по растителна генетика и изследвания на културните растения“ /IPK/ в град Гатерслебен, Германия. Те са членове на консорциума „Legume Generation“, включително и Агробиоинститут. Проекта наскоро беше финансиран със седем милиона евро от Европейския съюз и Обединеното кралство. Общата стойност на проекта е 8,6 милиона евро с включеното собствено финансиране. Продължителността му е от септември 2023 г. до февруари 2028 г. “Legume Generation“ има за цел да намали европейския протеинов дефицит чрез насърчаване на отглеждането на бобови растения, с цел да ги направи по-продуктивни и печеливши за европейските фермери. Консорциумът се координира от д-р Ларс-Жерно Ото от IPK и д-р Донал Мърфи-Бокерн от Лохне, Германия.

Водеща роля имат селекционерите

Консорциумът „Legume Generation“ има 32 партньора от 16 страни, включително Нова Зеландия и САЩ. Те участват в повече от 40 програми за селекция на бобови растения. Селекционерите ще обединят усилията си в „Legume Generation“ с водещи изследователски организации в Европа в областта на растителната биология, за да насърчат отглеждането на соя, лупина, грах, леща, боб и детелина. Това ще подпомогне биоразнообразието в Европа и стратегията на ЕС озаглавена „От фермата до вилицата“.Консорциумът ще допринесе за осъществяването на мисията за подкрепяне на растителната селекция със семена от ген банките, както и чрез използване силата на генетиката за устойчивото развитие на земеделието. Бобовите растения са съществена част от устойчивите земеделски системи и този консорциум ще ни позволи да допринесем за разработването на подобрени сортове, от които се нуждаем“, казва д-р Ото. „Трябва да създадем нови партньорства между водещи европейски научни организации за изследване на растенията и селекционерите, от които зависи подобряването на земеделските култури. Д-р Донал Мърфи-Бокерн обобщава, че в следващите години ще променим начина, по който селекционерите на бобови растения са подкрепени от научни изследвания в полза на европейските фермери, околната среда и нашето здраве“.

Бобовите растения са полезни за нашето здраве и околната среда

В светлината на изменението на климата, намаляващото биоразнообразие и ползите от храните на растителна основа, растенията от семейство Бобови са полезни за нашето здраве и за планетата. Лещата, соята, лупината, грахът и обикновеният фасул и други бобови култури, фиксират азот от въздуха и ни осигуряват богати на протеин семена, включително варива, които са ключови за здравословен и устойчив хранителен режим. Увеличаването на тяхното производство в Европа прави земеделските системи по-разнообразни, адаптивни и устойчиви. Цветовете им са източник на прашец за насекоми, а детелината е ценен компонент при устойчиво пасищно отглеждане.

Преодоляване на дефицита на растителен протеин в Европа

 Въпреки всички предимства и необходимостта да променим начина, по който набавяме и използваме растителни протеини, бобовите култури се отглеждат сравнително рядко от европейските фермери, като представляват само 2-3% от общата земеделска площ. Една от причините за това е, че инвестициите в растителната селекция са ограничени от ниската възвръщаемост при селекцията на тези култури. Консорциумът „Legume Generation“ създава нови структури за сътрудничество между производителите на бобови растения и публичните научни изследвания. Той поставя шест растително специфични иновациионни общности в центъра на усилията за подобряване на бобовите култури. Всяка една от тези общности ще обедини генетичните ресурси, опит в управлението на данни, генетиката и полските изпитвания, като фокусира тези знания върху селекцията на специфичната бобова култура в полза на селекционерите.

Консорциумът „Legume Generation” е принос към европейския протеинов преход

Начинът, по който получаваме и използваме растителен протеин, има огромно влияние върху света. Европейското земеделие е доминирано от богати на скорбяла житни зърнени култури, голяма част от които се използват за храна на животни, така че повечето от нас да могат да имат хранителен режим, богат на храни от животински произход. Тази високопродуктивна селскостопанска система с голям животновъден сектор в ЕС и Обединеното кралство използва около 10 милиона тона азотни торове и еквивалента на около 35 милиона тона соя богата на протеин, предимно вносна. Произтичащите екологични проблеми до голяма степен и в крайна сметка се дължат на факта, че много европейци консумират храни от животински произход значително надвишаващи обществените хранителни насоки. В протеина има приблизитилно 16% азот. Повечето от азота в протеина се губи в околната среда, когато протеинът се използва за храна на животни. Следователно храните от животински произход са свързани с широк спектър от проблеми, свързани с азота (нитрати, амоняк и азотен оксид). Увеличаването на производството на бобови растения в Европа дава двустранно решение. Разнообразява производството на култури, като същевременно намалява зависимостта от азотни торове. В същото време увеличаването на производството на зърнени бобови растения за храна е в съответствие с нарастващото търсене на храни, богати на растителни протеини. Това подкрепя стратегиите на ЕС от „Фермата до вилицата“ и „Биоразнообразието“.

Повече информация за консорциума „Legume Generation“ може да откриете на интернет страницата на проекта: www.legumehub.eu/legume-generation/

Снимка на членовете на консорциума „Legume Generation“: Фотограф г-ца Химпе, „Лайбниц- Институт по растителна генетика и изследвания на културните растения“

Запитвания, заявки за интервю и снимки

Проф. дн Анелия Янчева

Агробиоинститут

Тел: +359 2 9635413

Моб:+359 885136413

Email: aneliaiancheva@abi.bg

 

Научен координатор на консорциум „Legume Generation“

Dr Donal Murphy-Bokern

Моб: +49-160-92792475

Email: donal@murphy-bokern.com

Website: www.murphy-bokern.com

 

Координатор на консорциум „Legume Generation“

Dr Lars-Gernot Otto

„Лайбниц- Институт по растителна генетика и изследвания на културните растения“

Телефон:

+49-39482-5685

+49-39482-5218

E-mail: ottol@ipk-gatersleben.de

Website: www.ipk-gatersleben.de/en/

The consortium partners are: 

 1. Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (Germany)
 2. Donal Murphy-Bokern (Germany)
 3. University of Natural Resources and Life Sciences (Austria)
 4. Julius Kühn-Institute, Federal Research Centre for Cultivated Plants (JKI, Germany)
 5. Universita Politecnica Delle Marche (Italy)
 6. Donau Soja ( Austria)
 7. Radboud University (Netherlands)
 8. KWS Lochow GmbH (Germany)
 9. International Hellenic University (Greece)
 10. Saatzucht Gleisdorf GmbH (Austria)
 11. University of Hohenheim (Germany)
 12. Bavarian State Research Center for Agriculture (Germany)
 13. Danko Hodowla Roslin. (Poland)
 14. Aarhus University (Denmark)
 15. RAGT Seeds (France)
 16. Lidea Seeds, (France)
 17. Keyserlingk Institut (Germany)
 18. Palacký University Olomouc (Czech Republic)
 19. Regional Service for Agrofood Research and Development, SERIDA (Spain)
 20. University of Basilicata (Italy)
 21. ESKUSA GmbH (Germany)
 22. Institute of Plant Genetics, Polish Academy of Sciences (Poland)
 23. Euroseeds (Belgium)
 24. Agrobioinstitute (Bulgaria)
 25. John Innes Centre (United Kingdom)
 26. Germinal Holdings Ltd (United Kingdom)
 27. Aberystwyth University (United Kingdom)
 28. Earlham Institute (United Kingdom)
 29. Wellspring EMEA (United Kingdom)
 30. United States Department of Agriculture (United States of America)
 31. WBF Agroscope (Switzerland)
 32. AgResearch (New Zealand)

 

Покана за лекция за Новите Геномни Техники на проф. ВанБурен на 29.09.2023 в София

Светът днес е изправен пред предизвикателствата на променящия се климат, изхранването и качеството на живот на увеличаващото се население!
С какво прилагането на Новите Геномни Техники (НГТ) в медицината, земеделието и индустрията могат да помогнат за подобряване на качеството на живот?
Какви са постиженията и предизвикателствата!
Защо Европейската Комисия организира широк обществен дебат за промяна на Регламентите за работа с НГТ и продуктите от тях?

На тези и много други въпроси ще се опитаме да отговорим на организираното от Информационния Център по Растителни Биотехнологии на Агробиоинститут, в партньорство с Американско посолство, събитие!

Заповядайте на 29 септември 2023 от 10.10 ч.
в Голямата зала на Американския Колеж София!

Ще имате възможност да присъствате на лекцията на Проф. Роберт ВанБурен от Мичиганския Университет, както и на презентацията на Проф. Димитър Джилянов от АБИ и да задавате въпроси. След това ще бъде обявено началото на Национален Конкурс за Младежко Есе на тема:
„Новите Геномни Техники – за по-добър живот! Научено от природата и приложено в лабораторията“

За повече информация и контакти: pbic@abi.bg; d_djilianov@abi.bg
+359 885033160; www.abi.bg; https://plantbiotech.bg

Европейската нощ на учените 2023

Здравейте приятели,
Имаме удоволствието да ви поканим на „Европейската нощ на учените 2023“, която се организира в рамките на проект SEARCH финансиран от ЕС програма Хоризонт 2020 дейности Мария Складовска Кюри. Ще отбележим това събитие в Агробиоинститут и Геномен Център на Биологически факуртет на СУ, бул. Драган Цанков 8 от 17 ч до 22 ч на 29 Септември петък. За всички които се интересуват и посетят събитието сме подготвили презентации, демонстрационни материали, както и въпросник свързан с растенията. Всички, които отговорят правилно на въпросите ще получат подарък.
Очакваме ви на 29 Септември!

Конкурси и програма за Нощ на учените 2023

Международна конференция “Sustainable Utilization of Bio-Resources and Waste of Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products – ICSUMAP’23”

Уважаеми колеги,

В периода 27-28 март ще се проведе международна онлайн конференция на тема „Sustainable utilization of bio-resources and waste of medicinal and aromatic plants for innovative bioactive products“ организирана от Центъра за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Конференцията е международна, интердисциплинарна платформа, фокусирана върху ефективното използване на ресурсите от лечебни и ароматни растения и оползотворяването на агро-био-отпадъците, както и прилагането на зелени технологии за създаване и предлагане на индустрията на иновативни технологии и продукти като по този начин се създадат условия за устойчив растеж на биоикономиката. Тя има за цел да обхване широк спектър от приложения на лечебни и ароматни растения със специален акцент върху устойчивото използване на биоресурси за разработване на иновативни продукти с висока добавена стойност.

Конференцията включва следните сесии:
• Characterization of the genetic and metabolite diversity of medicinal and aromatic plants (MAP) for their cultivation and further utilization
• MAP by-products – extraction, composition and biological activities
• Obtaining and chemical characterization of biologically active natural and synthetic compounds
• Biological activity of natural and synthetic compounds.
• Formulation, characterization and quality control of MAP-based products
• Polymer nutraceutical and cosmetic formulations from MAP

Поканени за участие са водещи учени от академичните среди и индустрията и се надяваме, че ще се присъедините към нас и ще споделите най-новите резултати от изследванията си.

Моля, посетете нашия уеб сайт https://cumap.site. Регистрацията е отворена.

Моля, имайте предвид, че НЯМА ТАКСА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, но има ограничен брой налични регистрации.
Очакваме с нетърпение да се срещнем онлайн.

Европейската нощ на учените, 2022 г

Здравейте приятели,
Имаме удоволствието да ви поканим на „Европейската нощ на учените 2022“, която се организира в рамките на проект SEARCH финансиран от ЕС програма Хоризонт 2020 дейности Мария Складовска Кюри. Ще отбележим това събитие в Агробиоинститут и Геномен Център на Биологически факуртет на СУ, бул. Драган Цанков 8 от 17 ч до 22 ч на 30 Септември петък. За всички които се интересуват и посетят събитието сме подготвили презентации, демонстрационни материали, както и въпросник свързан с растенията. Всички, които отговорят правилно на въпросите ще получат подарък. За тези от вас, които предпочитат да останат пред компютрите сме подготвили презентации и видео материали на канала ни в YouTube.
Очакваме ви на 30 Септември!

Какво мислите за учените в навечерието на тяхната Нощ? Попълни Малка анкета, играй за голяма Книга тук: https://researchlab.typeform.com/ERN22SEARCH

Предварителната програма
Покана за участие

Европейска нощ на учените в АБИ, 2020г

 

ПОКАНА

 

Поради ограничения за организиране на мероприятия наложени заради пандемията COVID 19 мероприятието ще се проведе онлайн под формата на презентации и клипове на Фейсбук страницата и на сайта на АгроБиоИнститут.

Програма на 27-28-29.11.2020 г. във facebook страницата на АгроБиоИнститут https://www.facebook.com/agrobioinstitute и web стравицата на института www.abi.bg

 Лаборатория FRESHER:

 Наука в града FRESHER:

 • Болести и неприятели по растенията https://youtu.be/tjBZP0f-bTg
 • Механизми на паразитизъм при стъблени холопаразитни растения от род

Cuscuta https://youtu.be/f25qTsSkVl8

Наука в града FRESHER: Генетично модифицирани растения

Генетично модифицирани растения-теория https://youtu.be/chPsus_6lQQ

Генетично модифицирани растения-лабораторна демонстрация 1 https://youtu.be/M0H6uq_3cbI

Генетично модифицирани растения-лабораторна демонстрация 2 https://youtu.be/xokiuf3a5Zc

Генетично модифицирани растения-лабораторна демонстрация 3 https://youtu.be/fPlILXchN48

Дивата люцерна моделно растение в съвременната геномика

https://www.youtube.com/watch?v=ErzVQD4gsL0&ab_channel=AGROTVBULGARIA   

Наука в града FRESHER:

 • Растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат https://youtu.be/sQ02Blw0k74
 • Използване на цветове за изследване на ген, подобряващ “здравето” на растенията в условия на стрес https://youtu.be/g_ypsMvmjvI

·       Ферма в Космоса https://youtu.be/6v9glYGWO74

Наука в града FRESHER:

Медицинските растения и възможностите им за терапия. https://youtu.be/lcY2kyBnM0w 

 FRESHER кафене:

Магия FRESHER:

 • Он лайн викторина Награди за 10 участници, които са отговорили от правилно.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedsl2G52BTJ8h7pLtWlgU-4xdJx0yhAT6DqXq0_AWnYPFTVw/viewform

 • Арт студио Лили

Изработване на картичка птици от листа https://youtu.be/PqIwEKdmvKU

Приятели на растенията https://youtu.be/lAMDyCKNeHc

Акварел и есенни листа https://youtu.be/ryCiAs3fkXs

Оцветяване за деца https://youtu.be/s3VVdJAGZrs

 • Он лайн представяне на материалите /рисунки, снимки, презентации, видеоклипове и есе/ от конкурсите обявени от АБИ.

 И накрая помогнете ни, да разберам доколко сме ви били интересни и полезни, като попълнете Малка анкета и играйте за награда… https://fresher.sciwise.org/r/initial_survey

Всички участници в подготовка на програмата и всички участници в конкурсите ще получат сертификат, а наградените участници в конкурсите ще получат и награда. Сертификатите и наградите ще бъдат изпратени до всички участници с куриерски услуги с разходи поети от АгроБиоИнститут. Поради въведените нови ограничения породени от вирусната пандемия може да има забавяне за осигуряването и доставката на сертификатите и наградите, за което моля да ни извините.


Наградени материали от конкурсите

Наградени рисунки

Първа възрастова група

 

Първа възрастова група първо място

Мерве Юмерова

Петър Русев

Първа възрастова група второ място

Бурчин Билял

Преслава Цветанова

Първа възрастова група трето място

Мария Гюлина

Сияна Николова

 

Втора възрастова група

 

Втора възрастова група първо място

Вяра Стоянова

Втора възрастова група второ място

Селен Наимова

Втора възрастова група трето място

Преслава Станева

 

Трета възрастова група

 

Трета възрастова група първо място

Ивайла Петрова

Александра Калийна

Йоана Караджилова

Калина Латинова

Трета възрастова група второ място

Виктория Денчева

Катерина Левчева

Трета възрастова група трето място

Александра Атанасова

Наградени снимки

Четвърта възрастова група

Анна Радкова – първо място

Трета възрастова група

Борис Стоянов – първо място

Яна Манчева – второ място

 

Конкурс видео

Първа възрастова група

Илия Йорданов – първо място

Трета възрастова група

Ралица Стайкова, Миглена Янкова, Теодора Попова, Виктория Пепелярска, Теодора Босева, Вяра Симеонова – второ място

 

Конкурс Презентации

Виктор и Красимир Сотирови – първо място

Радинела Бръмчева – второ място

Ралица Ангелова второ – място

Божидара Апостолова – трето място

Конкурс есе

Лиляна Йорданова

 


 

FRESHER – Find Research Everywhere, SHare and expERience ” е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2020 с ръководител Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 20 основни и 40 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в повече от 15 селища. Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети, на влак, в планината и на кораб, и събития на публични градски локации.

Нека отбележим заедно Европейската нощ на учените в АгроБиоИнститут на 27

Ноември 2020 петък. Темата на Нощта 2020 ЗДРАВЕТО НА РАСТЕНИЯТА, а в АБИ са обявени и 5 под-теми

Растителни Биотехнолигии – „Растителна регенерация – от клетка до растение”

Болести по растенията и неприятели

Генетично модифицирани растения – моделни и културни

Растенията източник на здраве и вдъхновение

Растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат

В посочения линк и сайта на института ще откриете всички планирани вълнуващи дейности и конкурси, които ще се проведат в АБИ на 27.11.2020 от 17 до 24 часа.

 

КОНКУРСИ

 

В рамките на проект FRESHER, посветен на «Европейската Нощ на учените 2020», финансиран  програма Хоризонт 2020, дейности Мария Складовска Кюри, АгроБиоИнститут /АБИ, ССА/ със съдействието на БФ, СУ обявява тематични  конкурси за снимка, видео, рисунка, аудио запис и есе по посочената тема и под-теми. Европейска нощ на учените 2020 се организира по проект FRESHER . Целта на проекта е да се популяризира дейността на учените сред обществото, както и за насърчаване на все повече млади хора да ориентират бъдещото си развитие към науката. Чрез серия от дейности и участия и медийни прояви фокусът на тази инициатива /2020/, ще бъде посветен върху повишаване на общественото разбиране и ангажираност с науката. Основните дейности през нощта ще включват прояви за ангажиране на ученици, студенти граждани, учени в цялата страна с развитието на науката, провеждане на викторини, научни кафенета, експерименти, научни шоута, симулации, игри и конкурси.

Целта на конкурсите е под формата на: рисунки, снимки, есета, видео материали /мултимедийни презентации/, да се популяризира науката. Дата на стартиране: 20.10.2020 г.               Дата на приключване: 24.11.2020 г.

FRESHER Photo/Фото ФРЕШЕР – онлайн фото конкурс за всички. Участниците са предизвикани да направят снимка по обявената тема. Снимките трябва да бъдат в JPG формат.

FRESHER Video, presentation/Видео, презентация ФРЕШЕР – онлайн видео/презентация конкурс за млади хора. Участниците са предизвикани да направят до 3-минутен видео клип или презентация по обявената тема. Видеоклиповете трябва да бъдат в MP4 формат, а презентациите в ppt формат.

FRESHER Touch/Рисунка ФРЕШЕР– конкурс за рисунка за деца и млади хора по обявената научна тема. Рисунките трябва да бъдат в А3 и А4 формат, като няма ограничение в използването на материалите за рисуване.

В конкурсите могат да участват деца, ученици на възраст от 4 до 19 години, студенти и млади хора разделени в четири състезателни групи:
І група – 4 – 11 години;
ІІ група – 12 – 15 години;
ІІІ група – 16 – 19 години;
ІV група – студенти и млади хора.

Рисунките трябва да бъдат изпратени или донесени на място на адрес бул. “Драган Цанков” №8, Агробиоинститут (4 ет. на Биологическия факултет) от 8.30 до 16 ч., понеделник до петък от 10.11 до 24.11. Рисунките ще бъдат изложени по време на мероприятието «Европейската Нощ на учените 2020». Авторските права на изпратените за конкурса материали принадлежат изцяло на участниците. Всеки участник дава право на организатора свободно да представя изпратената рисунка без ограничения и в глобален мащаб за популяризиране и рекламиране на конкурса организиран в рамките на  Нощта на учените 2020 г.

 • FRESHER Voices/Гласове ФРЕШЕР – серия от mp3 аудио записи на разговори по обявената научна тема. Аудио записите трябва да бъдат до 5 мин.
 • FRESHER Essay/ Есе ФРЕШЕР – онлайн конкурс за есе за момичета по обявената научна тема. Момичетата трябва да разкажат как виждат бъдещето на наукатата или да споделят мнението си за научното наследство и традиции в съвременната наука и нейното бъдеще в рамките на/до 3 стр, Word формат.

Снимките, видеоклиповете, презентациите, аудио-записите и есетата изпращайте на адрес  aneliaiancheva@abi.bg; anelia64mimi@yahoo.com

Всеки участник може да участва само с една снимка, видео, презентация, рисунка, аудио запис или есе, като няма ограничение да се кандидатсва в повече от един от обявените конкурси. След приключване на конкурсите, получените материали ще бъдат качени на фейсбук страницата на събитието, където от 22 до 25.11.2020 може да гласувате за най-добра снимка, видео, презентация, рисунка, аудио запис или есе. Ще бъде назначено и жури от учени от АБИ, което да даде своята оценка в различните категории на конкурса. Журито ще оценява, както идеята, така и изпълнението. Връчването на наградите на публиката и журито (І, ІІ, ІІІ награда) ще се проведе по време на Нощта на учените на 27.11.2020 г, от 20.00 до 20.30 ч, във фоайето на АБИ.

За информация за организираните конкурси, програмата и последни новини моля посетете Фейсбук страницата на събитието и сайта на института:

https://www.facebook.com/events/766641190746065/, както и на www.abi.bg

 

        Програма за „Нощта нa учените

     FRESHER -2020 в АгроБиоИнститут

 

 • Забавна Биология Презентации, опитни постановки, демонстрации и постери свързани с посочените две основни теми и три под-теми от колеги учени от АБИ и други И-ти на ССА, както колеги от БФ и студенти – от 17 до 24 часа, зала на АБИ.
 • Дискусия-диалог Растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат “ Дискусията ще включва презентации по посочените под-теми и ще бъде водена от модератор /ще бъде уточнен допълнително/, а участници в дискусията са всички присъстващи на мероприятието желаещи да вземат участие в дискусията, гости, ученици, студенти, присъстващи колеги учени, начален час 18 – до 20 часа, зала на Геномен Център.
 • Европейски кът –Европейски кът – рекламни флаери за проекта FRESHER, попълване на въпросника предоставен от Форум Демокрит, за оценка на организираното мероприятие. Постери и други рекламни материали свързани с други проекти по програма Хоризонт финансирани със средства от ЕС, както и представяне на Националната научна Програма „Храни – финансирана от МОН , начален час 17 до 24 ч, фоайе ГЦ 
 • Арт-студио-“Лили“ – ще бъдат предоставени разнообразни материали за изработване на картички, рисунки апликации за най-малките посетители, за да развихрят въображението си и представят своето виждане за вълшебството на растенията, начален час от 17 часа до 21 часа, зала на АБИ
 • Награждаване и връчване на грамоти и награди на победителите в конкурсите- първа, втора и трета награда /на жури и публика/ във всички възрастови категории в различните конкурси, сертификати за участие на всички включили се в конкурсите – 20.00 до 20.30 ч , фоайе АБИ
 • Изложба на всички рисунки участващи в конкурса, есета мултимедийно представяне на снимките, презентациите и видеата участващи в конкурсите, фоайе АБИ – през цялото време на мероприятието, 17-24 ч.
 • Забавна викторина за всички посетители от различни възрасти – начален час 21 ч фоайе АБИ

* За всички посетители, гости, участници ще има осигурени безалкохолни напитки, плодове и снаксове

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за ЕСЕ „Климатът се променя! А аз?“

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ

обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ

за ученици, студенти и докторанти на тема:

„Климатът се променя! А аз?“

 

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група-ученици от V до VII клас

II група- ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение, населено място.

Краен срокът: 25 март 2020г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

За победителите има парични награди, които ще им бъдат изпратени по пощата.

Отличените участници декларират съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса!           Успех!   Успех!  Успех!

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“ GA 709517,

програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.

Празненство-дискусия по случай Деня на будителите

В рамките на проект РЕФРЕШ, финансиран от ЕК по дейности МСК на програма Хоризонт 2020, Агробиоинститут организира празненство-дискусия по случай Деня на будителите 1 Ноември от 11.00 до 12.30 часа в залата на института под наслов „Наука и приемственост“. Поканени са всички колеги, с децата си и всички заинтересовани от научната дейност на института- ученици, студенти, учени колеги и граждани. Ще ви очакваме и с радост ще споделим празника с всички вас.

Европейска нощ на учените в АБИ, 2019 г.

Нека отбележим заедно Европейската нощ на учените в АгроБиоИнститут на 27

септември 2019 петък. Темите на Нощта организирана в АБИ са

Царството на растенията-богатство от цветове и форми“ ; „Растения и изкуство“;

„Бобовите растения-мощен източник на протеин“

В прикачения линк ще откриете всички планирани вълнуващи дейности и конкурси, които ще се проведат в АБИ на 27.09.2019 от 17 до 24 часа.

Европейската нощ на учените в АБИ, 2019 г.