бул. Драган Цанков 8, ет. 4, София 1164, България

Европейска нощ на учените в АБИ, 2020г

 

ПОКАНА

 

Поради ограничения за организиране на мероприятия наложени заради пандемията COVID 19 мероприятието ще се проведе онлайн под формата на презентации и клипове на Фейсбук страницата и на сайта на АгроБиоИнститут.

Програма на 27-28-29.11.2020 г. във facebook страницата на АгроБиоИнститут https://www.facebook.com/agrobioinstitute и web стравицата на института www.abi.bg

 Лаборатория FRESHER:

 Наука в града FRESHER:

 • Болести и неприятели по растенията https://youtu.be/tjBZP0f-bTg
 • Механизми на паразитизъм при стъблени холопаразитни растения от род

Cuscuta https://youtu.be/f25qTsSkVl8

Наука в града FRESHER: Генетично модифицирани растения

Генетично модифицирани растения-теория https://youtu.be/chPsus_6lQQ

Генетично модифицирани растения-лабораторна демонстрация 1 https://youtu.be/M0H6uq_3cbI

Генетично модифицирани растения-лабораторна демонстрация 2 https://youtu.be/xokiuf3a5Zc

Генетично модифицирани растения-лабораторна демонстрация 3 https://youtu.be/fPlILXchN48

Дивата люцерна моделно растение в съвременната геномика

https://www.youtube.com/watch?v=ErzVQD4gsL0&ab_channel=AGROTVBULGARIA   

Наука в града FRESHER:

 • Растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат https://youtu.be/sQ02Blw0k74
 • Използване на цветове за изследване на ген, подобряващ “здравето” на растенията в условия на стрес https://youtu.be/g_ypsMvmjvI

·       Ферма в Космоса https://youtu.be/6v9glYGWO74

Наука в града FRESHER:

Медицинските растения и възможностите им за терапия. https://youtu.be/lcY2kyBnM0w 

 FRESHER кафене:

Магия FRESHER:

 • Он лайн викторина Награди за 10 участници, които са отговорили от правилно.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedsl2G52BTJ8h7pLtWlgU-4xdJx0yhAT6DqXq0_AWnYPFTVw/viewform

 • Арт студио Лили

Изработване на картичка птици от листа https://youtu.be/PqIwEKdmvKU

Приятели на растенията https://youtu.be/lAMDyCKNeHc

Акварел и есенни листа https://youtu.be/ryCiAs3fkXs

Оцветяване за деца https://youtu.be/s3VVdJAGZrs

 • Он лайн представяне на материалите /рисунки, снимки, презентации, видеоклипове и есе/ от конкурсите обявени от АБИ.

 И накрая помогнете ни, да разберам доколко сме ви били интересни и полезни, като попълнете Малка анкета и играйте за награда… https://fresher.sciwise.org/r/initial_survey

Всички участници в подготовка на програмата и всички участници в конкурсите ще получат сертификат, а наградените участници в конкурсите ще получат и награда. Сертификатите и наградите ще бъдат изпратени до всички участници с куриерски услуги с разходи поети от АгроБиоИнститут. Поради въведените нови ограничения породени от вирусната пандемия може да има забавяне за осигуряването и доставката на сертификатите и наградите, за което моля да ни извините.


Наградени материали от конкурсите

Наградени рисунки

Първа възрастова група

 

Първа възрастова група първо място

Мерве Юмерова

Петър Русев

Първа възрастова група второ място

Бурчин Билял

Преслава Цветанова

Първа възрастова група трето място

Мария Гюлина

Сияна Николова

 

Втора възрастова група

 

Втора възрастова група първо място

Вяра Стоянова

Втора възрастова група второ място

Селен Наимова

Втора възрастова група трето място

Преслава Станева

 

Трета възрастова група

 

Трета възрастова група първо място

Ивайла Петрова

Александра Калийна

Йоана Караджилова

Калина Латинова

Трета възрастова група второ място

Виктория Денчева

Катерина Левчева

Трета възрастова група трето място

Александра Атанасова

Наградени снимки

Четвърта възрастова група

Анна Радкова – първо място

Трета възрастова група

Борис Стоянов – първо място

Яна Манчева – второ място

 

Конкурс видео

Първа възрастова група

Илия Йорданов – първо място

Трета възрастова група

Ралица Стайкова, Миглена Янкова, Теодора Попова, Виктория Пепелярска, Теодора Босева, Вяра Симеонова – второ място

 

Конкурс Презентации

Виктор и Красимир Сотирови – първо място

Радинела Бръмчева – второ място

Ралица Ангелова второ – място

Божидара Апостолова – трето място

Конкурс есе

Лиляна Йорданова

 


 

FRESHER – Find Research Everywhere, SHare and expERience ” е иновативен проект за Европейска нощ на учените 2020 с ръководител Центъра за изследвания и анализи. В проекта участват 20 основни и 40 асоциирани партньори от цялата страна, с мащабна програма в повече от 15 селища. Програмата обхваща вълнуващи дейности в училища, конкурси, срещи с учени в изследователски институти и университети, на влак, в планината и на кораб, и събития на публични градски локации.

Нека отбележим заедно Европейската нощ на учените в АгроБиоИнститут на 27

Ноември 2020 петък. Темата на Нощта 2020 ЗДРАВЕТО НА РАСТЕНИЯТА, а в АБИ са обявени и 5 под-теми

Растителни Биотехнолигии – „Растителна регенерация – от клетка до растение”

Болести по растенията и неприятели

Генетично модифицирани растения – моделни и културни

Растенията източник на здраве и вдъхновение

Растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат

В посочения линк и сайта на института ще откриете всички планирани вълнуващи дейности и конкурси, които ще се проведат в АБИ на 27.11.2020 от 17 до 24 часа.

 

КОНКУРСИ

 

В рамките на проект FRESHER, посветен на «Европейската Нощ на учените 2020», финансиран  програма Хоризонт 2020, дейности Мария Складовска Кюри, АгроБиоИнститут /АБИ, ССА/ със съдействието на БФ, СУ обявява тематични  конкурси за снимка, видео, рисунка, аудио запис и есе по посочената тема и под-теми. Европейска нощ на учените 2020 се организира по проект FRESHER . Целта на проекта е да се популяризира дейността на учените сред обществото, както и за насърчаване на все повече млади хора да ориентират бъдещото си развитие към науката. Чрез серия от дейности и участия и медийни прояви фокусът на тази инициатива /2020/, ще бъде посветен върху повишаване на общественото разбиране и ангажираност с науката. Основните дейности през нощта ще включват прояви за ангажиране на ученици, студенти граждани, учени в цялата страна с развитието на науката, провеждане на викторини, научни кафенета, експерименти, научни шоута, симулации, игри и конкурси.

Целта на конкурсите е под формата на: рисунки, снимки, есета, видео материали /мултимедийни презентации/, да се популяризира науката. Дата на стартиране: 20.10.2020 г.               Дата на приключване: 24.11.2020 г.

FRESHER Photo/Фото ФРЕШЕР – онлайн фото конкурс за всички. Участниците са предизвикани да направят снимка по обявената тема. Снимките трябва да бъдат в JPG формат.

FRESHER Video, presentation/Видео, презентация ФРЕШЕР – онлайн видео/презентация конкурс за млади хора. Участниците са предизвикани да направят до 3-минутен видео клип или презентация по обявената тема. Видеоклиповете трябва да бъдат в MP4 формат, а презентациите в ppt формат.

FRESHER Touch/Рисунка ФРЕШЕР– конкурс за рисунка за деца и млади хора по обявената научна тема. Рисунките трябва да бъдат в А3 и А4 формат, като няма ограничение в използването на материалите за рисуване.

В конкурсите могат да участват деца, ученици на възраст от 4 до 19 години, студенти и млади хора разделени в четири състезателни групи:
І група – 4 – 11 години;
ІІ група – 12 – 15 години;
ІІІ група – 16 – 19 години;
ІV група – студенти и млади хора.

Рисунките трябва да бъдат изпратени или донесени на място на адрес бул. “Драган Цанков” №8, Агробиоинститут (4 ет. на Биологическия факултет) от 8.30 до 16 ч., понеделник до петък от 10.11 до 24.11. Рисунките ще бъдат изложени по време на мероприятието «Европейската Нощ на учените 2020». Авторските права на изпратените за конкурса материали принадлежат изцяло на участниците. Всеки участник дава право на организатора свободно да представя изпратената рисунка без ограничения и в глобален мащаб за популяризиране и рекламиране на конкурса организиран в рамките на  Нощта на учените 2020 г.

 • FRESHER Voices/Гласове ФРЕШЕР – серия от mp3 аудио записи на разговори по обявената научна тема. Аудио записите трябва да бъдат до 5 мин.
 • FRESHER Essay/ Есе ФРЕШЕР – онлайн конкурс за есе за момичета по обявената научна тема. Момичетата трябва да разкажат как виждат бъдещето на наукатата или да споделят мнението си за научното наследство и традиции в съвременната наука и нейното бъдеще в рамките на/до 3 стр, Word формат.

Снимките, видеоклиповете, презентациите, аудио-записите и есетата изпращайте на адрес  aneliaiancheva@abi.bg; anelia64mimi@yahoo.com

Всеки участник може да участва само с една снимка, видео, презентация, рисунка, аудио запис или есе, като няма ограничение да се кандидатсва в повече от един от обявените конкурси. След приключване на конкурсите, получените материали ще бъдат качени на фейсбук страницата на събитието, където от 22 до 25.11.2020 може да гласувате за най-добра снимка, видео, презентация, рисунка, аудио запис или есе. Ще бъде назначено и жури от учени от АБИ, което да даде своята оценка в различните категории на конкурса. Журито ще оценява, както идеята, така и изпълнението. Връчването на наградите на публиката и журито (І, ІІ, ІІІ награда) ще се проведе по време на Нощта на учените на 27.11.2020 г, от 20.00 до 20.30 ч, във фоайето на АБИ.

За информация за организираните конкурси, програмата и последни новини моля посетете Фейсбук страницата на събитието и сайта на института:

https://www.facebook.com/events/766641190746065/, както и на www.abi.bg

 

        Програма за „Нощта нa учените

     FRESHER -2020 в АгроБиоИнститут

 

 • Забавна Биология Презентации, опитни постановки, демонстрации и постери свързани с посочените две основни теми и три под-теми от колеги учени от АБИ и други И-ти на ССА, както колеги от БФ и студенти – от 17 до 24 часа, зала на АБИ.
 • Дискусия-диалог Растенията и нашето бъдеще в условията на променящ се климат “ Дискусията ще включва презентации по посочените под-теми и ще бъде водена от модератор /ще бъде уточнен допълнително/, а участници в дискусията са всички присъстващи на мероприятието желаещи да вземат участие в дискусията, гости, ученици, студенти, присъстващи колеги учени, начален час 18 – до 20 часа, зала на Геномен Център.
 • Европейски кът –Европейски кът – рекламни флаери за проекта FRESHER, попълване на въпросника предоставен от Форум Демокрит, за оценка на организираното мероприятие. Постери и други рекламни материали свързани с други проекти по програма Хоризонт финансирани със средства от ЕС, както и представяне на Националната научна Програма „Храни – финансирана от МОН , начален час 17 до 24 ч, фоайе ГЦ 
 • Арт-студио-“Лили“ – ще бъдат предоставени разнообразни материали за изработване на картички, рисунки апликации за най-малките посетители, за да развихрят въображението си и представят своето виждане за вълшебството на растенията, начален час от 17 часа до 21 часа, зала на АБИ
 • Награждаване и връчване на грамоти и награди на победителите в конкурсите- първа, втора и трета награда /на жури и публика/ във всички възрастови категории в различните конкурси, сертификати за участие на всички включили се в конкурсите – 20.00 до 20.30 ч , фоайе АБИ
 • Изложба на всички рисунки участващи в конкурса, есета мултимедийно представяне на снимките, презентациите и видеата участващи в конкурсите, фоайе АБИ – през цялото време на мероприятието, 17-24 ч.
 • Забавна викторина за всички посетители от различни възрасти – начален час 21 ч фоайе АБИ

* За всички посетители, гости, участници ще има осигурени безалкохолни напитки, плодове и снаксове

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за ЕСЕ „Климатът се променя! А аз?“

ИНФОРМАЦИОННИЯТ ЦЕНТЪР ПО РАСТИТЕЛНА БИОТЕХНОЛОГИЯ НА АГРОБИОИНСТИТУТ, СОФИЯ

обявява

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС

за ЕСЕ

за ученици, студенти и докторанти на тема:

„Климатът се променя! А аз?“

 

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I група-ученици от V до VII клас

II група- ученици от VIII до XII клас

III група – студенти и докторанти

Всички материали по конкурса трябва да са в съответствие с обявената тема. Оценяването ще се извърши от специално жури.

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение, населено място.

Краен срокът: 25 март 2020г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 2 април 2020 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

За победителите има парични награди, които ще им бъдат изпратени по пощата.

Отличените участници декларират съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса!           Успех!   Успех!  Успех!

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“ GA 709517,

програма „ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.

Празненство-дискусия по случай Деня на будителите

В рамките на проект РЕФРЕШ, финансиран от ЕК по дейности МСК на програма Хоризонт 2020, Агробиоинститут организира празненство-дискусия по случай Деня на будителите 1 Ноември от 11.00 до 12.30 часа в залата на института под наслов „Наука и приемственост“. Поканени са всички колеги, с децата си и всички заинтересовани от научната дейност на института- ученици, студенти, учени колеги и граждани. Ще ви очакваме и с радост ще споделим празника с всички вас.

Европейска нощ на учените в АБИ, 2019 г.

Нека отбележим заедно Европейската нощ на учените в АгроБиоИнститут на 27

септември 2019 петък. Темите на Нощта организирана в АБИ са

Царството на растенията-богатство от цветове и форми“ ; „Растения и изкуство“;

„Бобовите растения-мощен източник на протеин“

В прикачения линк ще откриете всички планирани вълнуващи дейности и конкурси, които ще се проведат в АБИ на 27.09.2019 от 17 до 24 часа.

Европейската нощ на учените в АБИ, 2019 г.

Програма на 5-ят “Ден на очарованието на растенията”

5-ти “Ден на очарованието на растенията”- 18 май 2019

ПРОГРАМА


Агробиоинститут (ССА) и Биологичеки факултет на СУ
МЯСТО: Биолофически факултет на СУ, фоайе I-ви етаж и двор , бул. „Д. Цанков“ 8


11:00 часа – ОТКРИВАНЕ

11:00 -17:00 часа РАСТЕНИЯТА, КАТО ХРАНА ЗА ХОРА И ЖИВОТНИ – ПРЕЗЕНТАЦИИ, ДЕМОНСТРАЦИИ И ПОСТЕРИ, ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ ОТ КОНКУРСИТЕ

14:00 часа Награждаване на победителите от Националния конкурс за есе “Растението, без което не мога”, организиран от Информационен център по растителна биотехнология-АБИ.

15:00 часа Награждаване на участниците и победителите в конкурсите за «Деня на очарованието на растенията»

Демонстрации , презентации и активности организирани отучени и студенти от  Агробиоинститут и Биологически факултет

Растенията – обект на художествено вдъхновение – картини на художничката Савина Мантовска

Използване на белтък от медуза за експерименти – клуб по Биотехнологии на Американския колеж с ръководител д-р Ганка Динева; катедра Обща и промишлена миркобиология (БФ, СУ)

3D технологии за изучаване на физиологията на растенията – Огнян Траянов, ученик от Американския колеж; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Рецепта от светлини за подобряване на растежа на растенията – Ивет Димитрова и Иво Йорданов, ученици от Американския колеж; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Безглутеновата диета – мит или наука – Александра Атанасова; катедра Биохимия (БФ, СУ)

Растенията обичат риби – какво са аквакултурите? – Александър Томов и Васил Чавгов; катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Как се изследват лечебни растения? – Десислава Мантовска; катедра Биохимия (БФ, СУ)

Знаете ли, че растенията имат хормони? – катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Идея за екологично цветарство – катедра Физиология на растенията (БФ, СУ)

Студентски клуб СКОРЕЦ – презентация и демонстрация от студенти биолози

Засаждане на семена от различни растения – двор БФ (Агробиоинститут)

С какво се хранят животните – демонстрационни проби от фуражи и семена (Агробиоинститут)

11:15-16:00 часа – ИНТЕРАКТИВНИ ДЕЙНОСТИ

11:15-16:00 ч. – АРТ ателие за деца – апликации, рисунки и картички (Агробиоинститут)

11:00-17:00 часа – ЦЕЛОДНЕВНИ ИЗЛОЖБИ

 Изложба-базар на декоративни растения – Институт по цветарство, Негован

 Изложба на рисунки и есета от конкурса “Растенията като храна за хора и животни” Видеостена с презентации и снимки от конкурса “Растенията като храна за хора и животни”

Покана за официалното откриване на обновения лабораторен комплекс на АБИ

На 16.04.2019 г. (вторник) от 11:00 часа в Залата на Агробиоинститут (АБИ) на Селскостопанска академия, бул. Драган Цанков 8, етаж 4 (сградата на Биологическия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“) ще се състои официалното откриване на обновения лабораторен комплекс на АБИ. Ремонтът на лабораторния комплекс е реализиран със средства по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, договор BG05M2OP001-1.002-0012. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” и е на обща стойност 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско финансиране и 3568658.28 лв. национално финансиране. Бенефициенти на проекта са: Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН (водеща организация), Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН.

Събитието е отворено за всички заинтересовани.

АБИ отличен като най-активен институт от системата на ССА по Програма Хоризонт 2020

На 25 март 2019 год. в Министерството на образованието и науката (МОН) за първи път се проведе официална церемония за отличаване на най-активните организации и екип, участващи в Работна Програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз. За системата на Селскостопанска Академия беше награден Агробиоинститута в София, работещ по два проекта на Програмата – STARBIOS2 и LEGUME TRANSLATED! Честито на всички колеги!

Директорът на АБИ, проф. дн Иван Атанасов, получава Сертификат за най-активен институт от системата на ССА от заместник-министъра на образованието и науката г-жа Карина Англелиева
Снимка от церемонията по награждаването, състояла се на 25.03.2019 в Министерство на образованието и науката

Аквафотомиката и възкръсващото растение Haberlea rhodopensis разкриват тайните на уникална сухоустойчивост

Две лаборатории, водещи в различни области на научното познание – тази на проф. д-р Румяна Ценкова от Университета в Кобе, Япония, провеждаща in-vivo недеструктивен спектроскопски мониторинг в близката инфрачервена област върху живи системи (NIRS) и на проф. д-р Димитър Джилянов от Агробиониститута в София, България, работеща с възкръсващи растения и особено с H. rhodopensis, обединиха усилията си, за да разкрият механизмите на устойчивост към екстремно засушаване при растенията.

Haberlea rhodopensis; Източник: D. Djilianov

Водата е с ключово значение за живота на нашата планета – едновременно като част от околната среда и/или съставна част на живите системи. Организмите да развили по време на еволюцията си различни механизми за справяне със стреса от воден недостиг. Това важи особено за растителното царство, тъй като растенията трябва да преживеят водния недостиг „на място”, неспособни да избягат от неблагоприятните условия.

Има една малка група растения, наречени възкръсващи, които са способни да преживеят дълги периоди (месеци, години) с почти напълно изсушени вегетативни тъкани и да се възстановят бързо и напълно, когато водата е налична отново. Естествено, тези растителни видове са много хубави моделни системи. Това важи особено за Балканския ендемит Haberlea rhodopensis, който независимо от благоприятните условия на хабитатите си в България и Гърция, е съхранил в генома си възможността да възкръсва, възникнала преди повече от 40 милиона години!

През последните години сме свидетели на значителен прогрес в разкриване на различните нива на механизмите на устойчивост към изсушаване при възкръсващите растения. По правило, обаче те са фокусирани върху биологичните компоненти на тези био-водни системи. Почти никакво внимание не се обръщаше досега на ролята на водата като партньор в системата при изсушаване и възстановяване от силен стрес!

И тук на помощ идва АКВАФОТОМИКАТА!!!

Изследователите създадат опитна постановка, в която да сравнят реакцията на H. rhodopensis и на не-възкръсващ вид, принадлежащ към същото ботанично семейство при изсушаване и възстановяване и да приложат NIR спектроскопски измервания на водните структури в листата на двата растителни вида. В статия, публикувана наскоро в сп. „Scientific. Reports“ учените показаха че:

 • В живите организмите, водата е агрегат (сбор) от определен брой различни молекулни структури (водни видове);
 • Всички други компоненти, както и пертурбациите на био-водната система “оформят” водната матрица, която, като сборно огледало, отразява промените в молекулярните структури и околната среда;
 • Финото реструктуриране и промените в съотношенията между водните молекулни видове позволява на възкръсващите растения да се приспособят към промените, настъпили при изсушаване;
 • Всички водни структури (с различно тегло и следователно с различно влияние и роля) са пряко свързани със съответното функциониране на цялата биологична система;
 • Спектралният модел на водата е интегриран маркер за функционалността на биологичната система;
 • При изсушаване, водната матрица на възкръсващото растение е подложено на фина настройка от страна на биологичните компоненти на системата. Това осигурява постоянно съотношение между водните видове, независимо от бързото намаляване на водното съдържание в тъканите. При пълно изсушаване настъпва рязко намаляване на свободните водни молекули и увеличаване на водните димери и водните молекули с 4 водородни връзки.
 • Не-възкръсващото растение, подложено на изсушаване не показа промени във водните си структури, докато все още е живо.
 • При рехидратация на възкръсващото растение настъпват частични промени в почти всички водни видове, като това става подредено, без хаос;
Динамика на различните видове вода при издушаване и възстановяване на H. rhodopensis (A) и не-възкръсващо растение (В); Източник: Kuroki, S. et al. Sci. Rep. (2019). doi:10.1038/s41598-019-39443-4

Настоящото изследване може да се смята за новаторско, допринасяйки значително за по-доброто разбиране на механизмите, чрез които някои организми постигат забележителната си толерантност към екстремно засушаване.

Shinichiro Kuroki et al. Water molecular structure underpins extreme desiccation tolerance of the resurrection plant Haberlea rhodopensis, Scientific Reports (2019). DOI: 10.1038/s41598-019-39443-4

Петият “Ден на Очарованието на Растенията” 18 Май 2019

                    

Агробиоинститут (АБИ, ССА), съвместно с Биологичеки факултет на СУ, организира 4ти международен “Ден на очарованието на растенията” https://plantday18may.org , под егидата на Европейската организация за Растителна наука (EPSO – www.epsoweb.org), Брюксел. Събитието ще се проведе на 18.05.2019 г от 11 до 17 ч, във фоайето на Биологически факултет с адрес гр. София, бул. “Драган Цанков” №8. Участници могат да бъдат ученици, студенти, учени и граждани. „Денят на очарованието на растенията” ще включва различни активности за деца и юноши, като кът за изработване на апликации, засаждане на цветя и семена от различни растения, изложби на снимки, рисунки и колекция от цветни декоративни растения, както и посещения в хербариума и геномния център на БФ. Онагледяващи презентации, постери и опитни  постановки ще представят информация по различни теми свързани с растенията и тяхното значение. В края на деня ще се раздават награди на победителите в различните конкурси утвърдени чрез гласуване в страницата на събитието във Фейсбук.

АгроБиоИнститут и Биологичеки факултет на СУ организират тематични конкурси за снимка, рисунка, презентация/видеоклип и есе на тема Растенията като храна за хора и животни
Дата на стартиране: 10.04.2019 г.
Дата на приключване: 10.05.2019 г.

 • Конкурс за снимка – снимките трябва да бъдат в съответствие с обявената тема и в JPG формат. 
  • Конкурс за презентация/видеоклип – до 3-минутен видео клип или до 10 слайда презентация по обявената тема. Видеоклиповете трябва да бъдат в MP4 формат, а презентациите в ppt формат.
  • Конкурс за рисунка – рисунките трябва да бъдат в съответствие с обявената тема, формат А3 или А4 формат, без ограничение в използваните материали за рисуване. 
  • Конкурс за есе – есето трябва да бъде в съотетствие с обявената тема, до 3 стр, и в Word/PDF формат.
  В конкурсите могат да участват ученици, студенти, учени и граждани, разделени в четири състезателни групи:
  І група – 5 – 10 години; 
  ІІ група – 11 – 14 години; 
  ІІІ група – 15 – 19 години;
  ІV група – студенти във висши училища и колежи, учени и граждани. 

Рисунките трябва да бъдат изпратени или донесени на място на адрес бул. “Драган Цанков” №8, Агробиоинститут (4 ет. на Биологическия факултет) от 8.30 до 16 ч., понеделник до петък от 10.04 до 10.05. Рисунките ще бъдат изложени по време на мероприятието “Ден на очарованието на растенията”. Авторските права на изпратените за конкурса материали принадлежат изцяло на участниците. Всеки участник дава право на организатора свободно да представя изпратената рисунка без ограничения и в глобален мащаб за популяризиране и рекламиране на конкурса организиран в рамките на “Ден на очарованието на растенията”. Снимките, презентациите/видеоклиповете и есетата изпращайте на адрес plantday2017@gmail.com или на лично съобщение във фейсбук страницата https://www.facebook.com/FascinationOfPlantsDay2019/. Всеки участник може да участва само с една снимка, презентация/видеоклип, рисунка, аудио запис или есе, като няма ограничение да се кандидатсва в повече от един от обявените конкурси. След приключване на конкурсите, получените материали ще бъдат качени на фейсбук страницата на събитието. От 11 до 14.05.2017 може да гласувате за най-добра снимка, презентация/видеоклип, рисунка или есе. Ще бъде назначено и жури, което да даде своята оценка в различните категории на конкурса. Журито оценява, както идеята, така и изпълнението. Връчването на наградите на публиката (І, ІІ, ІІІ награда) и журито ще се проведе по време на “Денят на очарованието на растенията” на 18.05. 2019.

Повече информация за събитието и програмата очаквайте на: https://www.facebook.com/FascinationOfPlantsDay2019/

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за ЕСЕ за ученици, студенти и докторанти на тема: „РАСТЕНИЕТО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Участниците в конкурса са разпределени в три групи:

I. група-ученици от V до VII клас
II. група- ученици от VIII до XII клас
III. група – студенти и докторанти

Есетата изпращайте по електронната поща на адрес pbic@abi.bg, като посочите трите си имена, клас/курс (възраст), учебно заведение.

Краен срок: 30 април 2019г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 13 май 2019 на уебсайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Наградите на победителите ще бъдат раздадени на 18 Май 2019 в рамките на
Деня на очарованието на растенията“ в сградата на Биологическия факултет на Софийски Университет (София, бул. „Драган Цанков“ 8).
При награждаване, участниците дават съгласието си за публикуване на есетата на сайта на Организатора – plantbiotech.bg.

Участвайте в конкурса! УСПЕХ! УСПЕХ! УСПЕХ!

Конкурсът се организира в рамките на проект „СТАРБИОС2“, програма
„ХОРИЗОНТ 2020“ на ЕС

Личните данни на участниците в Конкурса ще бъдат обработени единствено за целите на настоящия конкурс, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679.