Състав

Отдели: ОС – “Отдел Счетоводство”; ОАИ – “Отдел Администрация и Инфраструктура”;
Изследователски групи: РГР- ” Растителни Генетични Ресурси”; ФГЖ – “Функционална Генетика Житни”; ФГБ “Функционална Генетика Бобови”; БС – “Биотичен стрес”; АС – “Абиотичен стрес”;
МГ – “Молекулярна Генетика”;

Име Група/Отдел Телефон E-mail
доц. дн Анелия Янчева ФГБ 963 54 13 aneliaiancheva⓿abi.bg
гл. ас. д-р Анета Любенова БС 963 54 09 anetalyubenova⓿abi.bg
Весела Петкова ОС 963 54 12 abi_vpetkova⓿abv.bg
Грозденка Варадинова БС 963 54 09 grozdenka.vasileva⓿abv.bg
доц. д-р Даниела Моянкова АС 963 54 13 dmoyankova⓿abi.bg
проф. д-р Димитър Джилянов АС 963 54 13 d_djilianov⓿abi.bg
проф. д-р Елена Тодоровска ФГЖ 963 54 09 e.g.todorovska⓿gmail.com
доц. д-р Ивайла Динчева РГР 963 54 13 ivadincheva⓿yahoo.com
проф. дн Иван Атанасов Директор 963 54 07 ivan_atanassov⓿abv.bg
проф. д-р Иван Цветков РГР 963 54 13 ivantsvetkov⓿abi.bg
проф. дн Иванка Каменова БС 963 54 09 vkamenova⓿abi.bg
доц. д-р Илиян Баджаков РГР 963 54 13 ibadjakov⓿gmail.com
Илияна Гелкова ОС 963 54 12 abi_gelkova⓿abv.bg
Йордан Събински ОАИ 963 54 11
гл. ас д-р. Калоян Костов БС 963 54 98 kkostov⓿abi.bg
гл. ас. д-р Катерина Стефанова МГ 963 54 11 katerina_stefanova⓿abi.bg
Катя Славова БС 963 54 09 katia.slavova⓿abv.bg
Кети Кръстанова ФГБ 963 54 11 keti.krastanova⓿abv.bg
доц. д-р Красимир Русанов МГ 963 54 11 krusanov⓿abv.bg
гл. ас. д-р Лилия Георгиева РГР 963 54 13 lilka81⓿abv.bg
гл. ас. д-р Мариана Радкова ФГБ 963 54 13 marianaradkova⓿abi.bg
Мария Чанева ОАИ 963 54 07 abi⓿abi.bg
Мариян Минчев Адм. директор 963 54 12 m_minchev⓿abi.bg
гл. ас. д-р Миглена Ревалска ФГБ 963 54 11 miglena.revalska⓿hotmail.com
гл. ас. д-р Мила Русанова МГ 963 54 11 milagradeva⓿abv.bg
Митко Върбанов ОАИ
гл. ас. д-р Набил Абумхади АС 963 54 13 nabumhadi⓿yahoo.com
доц. д-р Николай Христов ФГЖ 963 54 09 nikolai_christov⓿abi.bg
гл. ас. д-р Петко Младенов АС 963 54 13 rubisko⓿abv.bg
гл. ас. д-р Петя Стойкова ФГБ 963 54 09 peti_stoykova⓿yahoo.com
гл. ас. д-р Петя Христова БС 963 54 09 petyachristova⓿abi.bg
Румяна Велчева МГ 963 54 11 rumyana_w⓿yahoo.com
доц. д-р Славчо Славов БС 963 54 09 sbslavov⓿abi.bg
Соня Иванова ФГБ 963 54 13
гл. ас. д-р Стефан Цонев ФГЖ 963 54 09 stefan_tsonev⓿abi.bg
Таньо Колев ОАИ 963 54 11 tkolev⓿abi.bg
гл. ас. д-р Цветелина Загорчева МГ 963 54 11 tzvetelina.zagorcheva⓿gmail.com